Collectieve Collecte

Leden werkgroep: Gerard Janssen (voorzitter), Gerda Pex, Yvonne Aerts, Toos Nellen, Mia Droog, Jeanette Maas, José Bovée.
Contactpersonen Dorpsraad: Piet Selen en Erik Bovée

Doelstelling: In 2011 heeft de dorpsraad Kronenberg het initiatief genomen om te komen
tot een jaarlijkse gezamenlijke collecte voor landelijke CFK- gekeurde goede doelen.
Op deze wijze kunnen we de krachten van de vele vrijwilligers bundelen.

Al zeer snel werden de handen in elkaar geslagen met het Overleg Platform Evertsoord en
is er een gezamenlijke werkgroep gevormd waarin plaatselijke coördinatoren van landelijke
collectes en een aantal collectanten enthousiast samenwerken.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de eerste gezamenlijke collecte in Kronenberg en Evertsoord in volle gang.
Deze vindt al over enkele maanden, in juni 2012, plaats. Landelijke collectes, die voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen hierbij aansluiten.
De werkgroep verwacht dat de gezamenlijke collecte positief is voor de vele vrijwillige collectanten en ook voor de inwoners van
Kronenberg en Evertsoord. We hopen dat de inwoners deze  gezamenlijk collecte – net als in het verleden-  van harte blijven ondersteunen