De 8 van Kronenberg

De werkgroep ommetjes is bezig met het uitbreiden van de bestaande wandelroutes
in en om de  Kronenberg.

De werkgroep doet dit in samenwerking met Jan van de Vight van knopenlopen en
Mart Lenssen van de heemkunde.

De werkgroep bestaat uit Grad Arts, Henk Cuppen, Leo Keijsers en namens de  dorpsraad Eric Bovee.