Kronenberg Veilig

Burgerhulpverlening (BHL) of AED project

In 2006 is vanuit de Torrekoel en Dorpsraad Kronenberg het initiatief genomen voor het plaatsen van een AED in ons dorp.
Dit heeft geleid tot een gemeentebreed project en in 2010 is de eerste AED in Kronenberg bij de Torrekoel feestelijk in gebruik genomen.
Deze AED is opgenomen in het project Burgerhulpverlening van de
Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord (RAVLN) in samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas.
Op dit moment zijn bijna 20 vrijwilligers betrokken bij dit project die (indien beschikbaar en aanwezig in Kronenberg) 24/7
klaar staan om door de ambulance meldkamer geallarmeerd te worden bij een reanimatie.
Voor meer informatie zie 
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

Ben je in het bezit van een reanimatiebevoegdheid meld je dan aan, wij zijn voortdurend op zoek naar versterking
om dit systeem in stand te houden.

Aanspreekpunten voor dit project: Piet Selen (pietenwietjeselen1@home.nl)

Noodpalen in de Kronenbergse bossen

Op dit moment is andere werkgroep bezig om te komen tot plaatsing  van noodpalen in het
bos- en buitengebied van Kronenberg. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

Aanspreekpunten voor dit project: Eric Bovee