De Tweede Wereldoorlog, de jaren 1940 tot 1945 lijken al weer heel ver achter ons te liggen. Een donkere periode die ook in onze dorpen veel verdriet en ellende met zich mee heeft gebracht. Dorpsgenoten die in militaire dienst gesneuveld zijn, de dorpsgenoten die als gevolg van hun deportatie tijdens de grote Kerkrazzia niet terugkeerden uit Duitsland, dorpsgenoten die soms door domme pech of een andere reden deze periode niet overleefd hebben. De moed die er voor nodig was om de vele onderduikers in deze regio onderdak te geven of anderszins te helpen. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eigen ervaring over deze periode kunnen vertellen. Om stil te staan bij de gebeurtenissen en wat deze periode hier in onze dorpen betekend heeft en wij nu hier al 75 jaar in vrede mogen leven is een uitgebreid programma gemaakt. Een werkgroep bestaande uit leden van de Heemkunde vereniging, het Oranje Comité en de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg heeft een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld en nodigt u van harte uit om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen.

Alle activiteiten zijn gratis en u bent van harte welkom.

BEKIJK HET HELE PROGRAMMA