Waarvoor : Dorpsraadvergadering
Wanneer : Woensdag 12 juli 2017
Waar : Bij Erik
Aanvang : 19.00 uur
Voorzitter : Erik

Voorafgaand aan de vergadering krijgen we bezoek van Bart Peelen (Gemeente) en Allard Hoeijmakers (Woonovatie) die een toelichting komen geven op het voorstel van Woonovatie m.b.t. verkaveling tijdelijke huurwoningen op het huidige trapveldje aan de Simonsstraat. Vandaar dat we vandaag om 19 uur beginnen.

Agenda:
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
3. Notulen vergadering 14 juni 2017
4. Naamgeving “v.h. Kroeverthofje”
5. Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
6. Project “Wonen in Kronenberg”
7. Project “EnergieKronenberg”
8. Nieuws van het Greenteam
9. Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM
10. Werkgroep Hondenpoep
11. Terugblik informatieavond vrijwilligerswerk ECdP
12. Rondvraag
13. Sluiting

Ingekomen:
Diverse infoavond ECdP
Diverse naamgeving Kroeverthofje
Uitnodiging gemeente m.b.t. overleg tijdelijke huurwoningen
Museum de Locht, muziekkiosk
Ritos, offerte website
Piet Selen, voorstel aanschaf hesjes burgerhulpverlening
DRO, voorstel Reindonk m.b.t. dorpenserie o.b.v. vergoeding
Ger Pubben, info parochiefederatie
Nieuwsbrief LIFE + Peelvenen
KBEvents, info programma 2-3 september

Verzonden:
Uitnodiging overleg ECdP 27 juni m.b.v. vrijwilligerswerk
Ondertekende petitie inz. station – dorpsraad Grubbenvorst
Heemkunde, voorstel naamgeving v.h. Kroeverthofje
FMR Producties, inz. gegevens DR op gemeentekalender
Dorpsraad America, verzoek tot overleg m.b.t. uitvoering Buurkracht
Erik: rare mail American Express