Waarvoor : Dorpsraadvergadering
Wanneer : Woensdag 11 oktober 2017
Waar : Torrekoel
Aanvang : 19.30 uur
Voorzitter : Erik

Agenda:
Openbaar gedeelte:
1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
3. Notulen vergadering 13 september 2017
4. Verlichting fietsroute scholieren Kronenberg – Horst
5. Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
6. Rondvraag
7. Sluiting