Uitnodiging

Waarvoor           :         Dorpsraadvergadering
Wanneer            :         Woensdag 8 november 2017
Waar                   :         MFC de Torrekoel
Aanvang            :         19.30 uur
Voorzitter           :         Piet Selen

Agenda:

 1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
 2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
 3. Notulen vergadering 11 oktober 2017
 4. Stand van zaken m.b.t. verlichting fietsroute scholieren Kronenberg – Horst
 5. Project “Oorlogssporen in Kronenberg”
 6. Project “Wonen in Kronenberg”
 7. Project “EnergieKronenberg”
 8. Nieuws van het Greenteam
 9. Terugkoppeling en Periodieke Input Dorpsradenoverleg HadM
 10. Aanvulling dorpsraad
 11. Rondvraag
 12. Sluiting