Op 28 september vond in de Torrekoel een bijeenkomst plaats met een afvaardiging van Kronenbergse verenigingen. Doel van deze bijeenkomst was om input te krijgen vanuit de verengingen, het reilen en zeilen, wat er speelt en waar ze tegenaan lopen en of de Dorpsraad nog eventueel ergens mee zou kunnen ondersteunen.
Na een voorstelrondje met info over de verenging zoals leden-, bestuurs- en vrijwilligersaantallen, frequentie van bijeenkomsten/activiteiten werden er ook een aantal thema’s inhoudelijk besproken. Zo kwamen onder meer aan bod: financiën en subsidies, vinden en binden van vrijwilligers en leden en welke communicatiekanalen een vereniging tegenwoordig gebruikt. Al met al een prima bijeenkomst, waarbij afgesproken is om dit jaarlijks terug te laten keren op de agenda. Het is als een meerwaarde ervaren dat iedereen weer even op de hoogte is van elkaars ontwikkelingen. Als het goed is heeft de Dorpsraad inmiddels nagenoeg alle verenigingen in beeld en  had deze ook uitgenodigd de bijeenkomst. Mochten wij toch nog een verenging vergeten te zijn, dan meld dit aub even bij ons secretariaat. De notulen van de bijeenkomst zijn hieronder te downloaden/lezen: