Leden regiegroep: Tjeerd Hiddema, Frans Houwen, Gert Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen 
Ondersteund door Jacky Relouw namens Dorpsraad Kronenberg

Doelstelling: verbeteren en aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken in Kronenberg en Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. De toenemende (geluids)overlast van Toverland en Grandorse, de kaalslag in de Kronenbergse bossen, de mogelijke komst van een 40 meter hoge zendmast en de groeiende verkeersdrukte en daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid waren aanleiding voor die zorgen.

Werkgroepen
Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord was geboren. Op 5 maart werden vier werkgroepen gevormd (klik op de werkgroepen voor hun voortgang): 

De werkgroepen zijn meteen aan de slag zijn gegaan met deze onderwerpen. Echter op 17 maart ging alles op slot door het coronavirus en was elkaar ontmoeten onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd in de tussentijd. Integendeel.

Bewonersavonden
De regiegroep van het Burgerinitiatief, samen met een ambassadeur van de Dorpsraad Kronenberg, en de werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het omzetten van die zorgen in actieplannen. Echter de presentatie van die actieplannen aan de hele groep kon niet doorgaan door de lockdown. Daarom is als alternatief een stand van zaken per onderwerp gemaakt. De aanwezigen bij een van de overleggen in januari en maart hebben die informatie al ontvangen per mail:

De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 januari 2020 in de Torrekoel

De tweede bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2020 in de Torrekoel.

De stand van zaken werd in juni 2020 gestuurd

De derde bijeenkomst vond plaats op 7 juli 2020 in de Torrekoel

Het volgende overleg van het BLKE vindt plaats op 1 oktober 2020, 20.00 uur in de Torrekoel

Oproep aan alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord
Wil jij als betrokkene bij de leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord ook die informatie ontvangen én ben jij inwoner van Kronenberg of Evertsoord of deel je onze zorgen laat dat ons dan weten. We sturen je dan per e-mail de informatie toe. Jouw gegevens plaatsen we dan op de mailinglijst. Stuur een bericht aan: LeefbaarheidKE@gmail.com  Met het toesturen van je e-mailadres geef je toestemming voor het gebruik ervan om informatie over de voortgang van Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord toe te sturen. We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de Torrekoel.

Uitnodiging bijeenkomst Kronenbergse Bossen

Bijeenkomst Kronenbergse bossen – 21 september 20.00 uur  Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord organiseert in samenwerking met Dorpsraad Kronenberg, gemeente Horst aan de Maas en Wild Beheer Eenheid (WBE) Sevenum een bijeenkomst over de...

BLKE roept politiek Horst aan de Maas op om te gaan voor leefbaarheid voor iedereen

Vanavond (25 augustus) was Frans Houwen namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord te gast bij de raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas. Hij riep het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas op om oog te hebben...

Breng je stem uit voor een naam voor het Kronenbergse Bosgebied!

In de laatste nieuwsbrief vroegen we u een naam in te zenden voor het Kronenbergse Bosgebied. Door de verandering die het gebied momenteel doormaakt is de gemeente bezig het het plaatsen van toegangspoorten. Op deze poorten wordt een naam geplaatst. Welke naam? Dat...

Uitnodiging bijeenkomst ‘Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’

door BLKE: Aanstaande dinsdag 7 juli organiseert het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer een fysieke bijeenkomst in de Torrekoel. Inwoners van beide dorpen worden uitgenodigd om de voortgang...

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord wederom een succes

Ook de tweede bijeenkomst op 5 maart 2020 in het kader van ‘Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’ werd drukbezocht. Oude bekenden en nieuwe gezichten bezochten de Torrekoel.  Tijdens deze bijeenkomst werden, het verslag van de vorige keer en  de ondernomen...

Bijeenkomst leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Afgelopen 28 januari vond er een bijeenkomst over de leefbaarheid van Kronenberg en Evertsoord plaats in de Torrekoel. De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van een groep bezorgde inwoners en gefaciliteerd door de Dorpsraad. Op de agenda stond een aantal...