Kronenberg Veilig

Kronenberg Veilig Burgerhulpverlening (BHL) of AED project In 2006 is vanuit de Torrekoel en Dorpsraad Kronenberg het initiatief genomen voor het plaatsen van een AED in ons dorp. Dit heeft geleid tot een gemeentebreed project en in 2010 is de eerste AED in Kronenberg...

Collectieve Collecte

Collectieve Collecte Leden werkgroep: Gerard Janssen (voorzitter), Gerda Pex, Yvonne Aerts, Toos Nellen, Mia Droog, Jeanette Maas, José Bovée. Contactpersonen Dorpsraad: Piet Selen en Erik Bovée Doelstelling: In 2011 heeft de dorpsraad Kronenberg het initiatief...

Blauwdruk Kern Kronenberg

Blauwdruk Kern Kronenberg Het doel van het centrumplan is om de geuite wensen uit het DOP II onderzoek 2007 nader uit te werken tot een ruimtelijk kwaliteitsplan (ofwel blauwdruk) wat breed gedragen wordt door de inwoners van Kronenberg en op termijn ook gerealiseerd...

De 8 van Kronenberg

De 8 van Kronenberg De werkgroep ommetjes is bezig met het uitbreiden van de bestaande wandelroutes in en om de  Kronenberg. De werkgroep doet dit in samenwerking met Jan van de Vight van knopenlopen en Mart Lenssen van de heemkunde. De werkgroep bestaat uit Grad...