Notulen Dorpsraadvergadering 8 Maart 2017

De vergadering heeft deels in het teken gestaan van de deelname van Piet Selen aan het eerste overleg mbt de ontwikkelingen ronden het ECDP.

De overige notulen vindt u hier