Eerste bijeenkomst Kronenberg Energie neutraal druk bezocht.
Ook u kunt nog mee doen.

Bijna 60 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst over ‘ Kronenberg energieneutraal’ op 15 mei in de Torrekoel.
Waar gaat dat over: de werkgroep EnergieKronenberg van de Dorpsraad , heeft als doel gesteld om in Kronenberg in 2030 ‘Energieneutraal’ te zijn, dat wil zeggen dat Kronenberg dan evenveel duurzame energie opwekt, als er gebruikt wordt.

Maar dat kan alleen als er veel minder energie gebruikt wordt. Het idee hierachter is dat we van alle energie, die we nu verbruiken, we 50% moeten besparen, dan kunnen we de andere 50% invullen met duurzame energie. Dus het hele verhaal begint met besparen en isoleren. En daar ging deze avond over.

Bob Vostermans (wethouder wonen) legt uit dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat van de gemeente en dat initiatieven van bewoners erg gesteund en gewaardeerd worden. De gemeente geeft diverse subsidies, o.a. voor starters en voor mensen die een nieuw huis willen bouwen zonder gasaansluiting.

Patricia Vinclair vertelt dat de organisatie Buurkracht gratis buurten ondersteunt in het samen isolatie, samen dubbel glas en samen zonnepanelen kopen. Het idee erachter is dat je op deze manier korting krijgt en niets zelf hoeft uit te zoeken. Dat doet Buurkracht in samenwerking met enkele actieve buurtgenoten. Dus kwalitatief goede producten, voor minder geld en met minder rompsloop. En het terugverdienen begint meteen. 

Wil je verder gaan en bijvoorbeeld een compleet plan krijgen om je huis nu al of in verschillende stappen helemaal energieneutraal te maken, dan kan de duurzaamheidsalliantie Zamen een energiescan van je huis maken en op basis van deze scan een plan op maat maken. In dit plan staat ook precies wat elke stap kost en wat de besparingen zijn en wat de terugverdientijd is. Je beslist dan zelf of je het hele plan wilt uitvoeren of delen ervan en door wie je dat wilt laten doen.

Dit uitgebreide advies met alle berekeningen is niet gratis en kost 450 Euro. Je kunt ook kiezen voor een adviesgesprek van 75 Euro.

Op deze avond vulden al ongeveer 35 dorpsgenoten een formulier in om betrokken te worden in het isolatie- en besparingstraject. Onder deze aanvragers werden enkele prijzen verdeeld. De twee troostprijzen gingen naar P. Janssen en H. Roodbeen. De twee hoofdprijzen zijn een gratis energiescan met een compleet uitgewerkt plan (uitgevoerd door Zamen). De twee winnaars zijn: A. Weling en E. Bovée.

U wilt ook nog meedoen??

Het is nog tot 1 juni mogelijk om je op te geven voor het isolatie- en besparingsproject. Het verplicht tot niets en misschien komen er wel interessante aanbiedingen uit. Het opgavenformulier is te vinden op de website van de Dorpsraad Kronenberg, www.dorpsraadkronenberg.nl en er liggen aanmeldformulieren in de Torrekoel. Ingevulde formulieren kunt u inleveren via de brievenbus van de Torrekoel, Hopelijk doen veel mensen mee, dan krijgen de inwoners de meeste korting en realiseren we samen de grootste besparing.

Stichting Dorpsraad Kronenberg