door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Eind maart hebben we via de dorps WhatsAppgroep zoveel mogelijk iedereen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Eerder hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op dit moment:

 • De deelnemers van de Kompeniej kunnen niet meer bij elkaar komen in de Torrekoel maar het contact wordt onderhouden door hen regelmatig te bellen om te informeren hoe het met hen gaat en of er nog  extra ondersteuning nodig is.
 • Er worden ook telefonische contacten onderhouden met enkele andere dorpsgenoten die geen deelnemer van de Kompeniej zijn.
  Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam aan ons wil/mag doorgeven.
 • Een van de deelnemers maakt wekelijks een nieuwsbrief, de Kompeniejs extra, met daarin de laatste nieuwtjes en andere info, welke verspreid wordt onder de deelnemers en hun mantelzorgers.
 • Loes Houben is een actie gestart met schoolkinderen om kaarten en tekeningen te maken en deze bij ouderen in het dorp te bezorgen. Woensdag 8 april waren er al zo’n 84 gemaakt en bezorgd. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.

 • Vrijdagmorgen 10 april werd bij alle deelnemers van de Kompeniej een leuke  attentie i.v.m. Pasen bij hun thuis afgegeven.
 • Gezond kunnen blijven eten is belangrijk, vooral voor ouderen. Omdat er ouderen in het dorp zijn die niet meer zelf een goede warme maaltijd kunnen bereiden zijn we gestart met maaltijdservice: Gast aan tafel. Dit houdt in dat er bij de start op 3 april twee dorpsgenoten bereid zijn gevonden om twee extra maaltijden te koken. Deze versgekookte maaltijden worden door een groepje andere dorpsgenoten/vrijwilligers om 12 uur bij de zgn. gasten aan tafel op tourbeurt bezorgd.  
  Ken je iemand die hier mogelijk ook voor in aanmerking zou komen dan horen we dat graag.
 • De Wensbus vervoert op dit moment in principe geen personen, ook ter bescherming van de chauffeurs. Waar nodig kan nog wel een beroep gedaan worden op de Wensbus om bv. boodschappen op te halen. In een situatie is deze hulpvraag overigens ingevuld door de inzet van een vrijwilliger die de benodigde boodschappen meebrengt als ook eigen boodschappen worden gehaald.

Bovenstaande geeft een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben ondernomen. Uiteraard gebeurt er tussen dorpsgenoten onderling waarschijnlijk nog veel meer. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mocht je toch signalen opvangen dat ergens extra ondersteuning nodig is, laat het ons weten en wij zoeken vanuit de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord graag mee naar een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Will Kanters, email willkanters@kpnmail.nl of tel. 077-4673730 of
Piet Selen, email pietenwietjeselen1@home.nl of 06-11841811