De werkgroep ‘Kronenbergse Bossen’ is onderdeel van het burgerinitiatief Kronenberg & Evertsoord. KLIK HIER voor meer informatie over dit initiatief.

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) was geboren. Het doel van het Burgerinitiatief is het inventariseren van de huidige situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen teneinde de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren.

Op 5 maart 2020 werden vier werkgroepen gevormd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie, het inventariseren van de zorgen en het ondernemen van acties in de richting van verschillende betrokken partijen. Iedere werkgroep bestaat uit inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De voortgang van de werkgroepen komt terug in bijeenkomsten van het BLKE.

Kronenbergse bossen

De werkgroep van het Burgerinitiatief is inmiddels in gesprek met de betrokken ambtenaar van de Gemeente en dat blijft de werkgroep om nieuwe verrassingen te voorkomen. De directe aanleiding was de kaalslag in de Kronenbergse bossen voor de aanleg van de eventing-route voor Grandorse. Inmiddels zijn afspraken gemaakt over de compensatie van het gekapte bos en het plaatsen van poorten om zo gemotoriseerd verkeer te kunnen mijden en de rust terug te laten keren in het bos.

 Wet Openbaarheid Bestuur

Toch willen we het verloop van de besluitvorming en uitvoering helder hebben. Daarom doet het Burgerinitiatief een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur d.m.v. het ingediende WOB-verzoek waarin vragen zijn gesteld over dit onderwerp. Dit WOB-verzoek en begeleidende brief zal op 8 september aanstaande aangeboden worden aan de Gemeenteraad en staat als nr. 40 vermeld op de lijst van ingekomen stukken. De gemeente heeft inmiddels gereageerd en stelde voor om een deel van de gestelde vragen in het WOB verzoek mondeling te beantwoorden. Daarop heeft de werkgroep te kennen gegeven dat ze de gestelde vragen schriftelijk beantwoord willen zien.

Het ingediende WOB-verzoek en de reactie van de gemeente Horst aan de Maas zijn onderstaand te downloaden. Na deze reactie heeft er een toelichtend gesprek plaatsgevonden. Ook hiervan vindt u hierbij het verslag: 

Wat is een Wob-verzoek?

De overheid geeft op verschillende manieren informatie over beleid en uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan persberichten of informatie via verschillende websites. Als dergelijke kanalen voor u niet toereikend zijn wat betreft informatie, dan kunt u, indien u meer wilt weten over beleid en uitvoering, een verzoek indienen tot openbaarmaking van overheidsinformatie. Dit heet een Wob-verzoek. Iedereen kan de overheid verzoeken om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid.
(bron: Politie.nl, 2020)

 Verslaglegging voortgang BLKE en afzonderlijke werkgroepen: KLIK HIER

 

Informatieavond Kronenbergse Bossen – 21 september 2020

Op maandagavond 21 september presenteerde gemeente Horst aan de Maas op verzoek van het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord haar plannen van het Kronenbergse Bosgebied.

Namens gemeente Horst aan de Maas presenteerde Bas van de Lisdonk en namens de Wildbeheereenheid (WBE) Sevenum nam Piet Vullings het woord.

Verslagen werkgroep

Alle werkgroepen van het BLKE overleggen zelfstandig over de voortgang van de actiepunten. Onderstaan vind je de verslagen van de overleggen van de werkgroep Kronenbergse Bossen: