Motie in gemeenteraad voor (extra) woningbouw in Kronenberg.

De gemeenteraad keurde in de raadsvergadering van 22 december 2015 het bestemmingsplan goed waardoor er definitief begonnen kan worden met bouwen van een 4 tal woningen bij de Torrekoel. Een BIEB ( Bouwen In Eigen Beheer) project waarbij de toekomstige eigenaren samen met de Dorpsraad zelf een belangrijke rol hebben gespeeld in de tot stand komen hiervan.

Verder werd een raadsbrede motie aangenomen waarin het College de opdracht heeft meegekregen om met oplossingen te komen voor de behoefte aan woningen in Kronenberg! Vertegenwoordigers van een groep jongeren uit Kronenberg, die hier al langer voor pleiten was bij deze raadsvergadering aanwezig samen met een afvaardiging van de Dorpsraad. Zij wilden hiermee het belang dat zij hechten aan mogelijkheden om in Kronenberg zelfstandige woonruimte te kunnen huren onderstrepen.