Project Nieuwbouw in Kronenberg

Als Dorpsraad willen we graag de leefbaarheid en het prettige woonklimaat behouden in ons dorp en mede hierdoor de sociale samenhang in de kern versterken.

Huurwoningen worden door woning stichtingen niet gerealiseerd in kleinere kernen.
De Dorpsraad blijft in gesprek met de gemeente en andere partijen voor meer woningen in de Kronenberg.

Voor meer informatie stuur dan een e- mail naar nieuwbouw@dorpsraadkronenberg.nl