Provincie Limburg voert in het weekend van 16 t/m 19 juli onderhoud uit aan de Midden-Peelweg. De weg is in dat weekend slecht toegankelijk. Dat bericht de Provincie in een brief aan de Dorpsraad:

 

Maastricht,19-04-2021

Beste heer/mevrouw,

Binnenkort start de Provincie Limburg met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de N277 de
Middenpeelweg ter hoogte van Sevenum-Maasbree. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en
volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een
toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning
Het asfaltonderhoud aan de N277 wordt gedurende een weekend uitgevoerd. Tijdens deze
werkzaamheden is de hoofdrijbaan tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef in Sevenum en de rotonde halfweg ter hoogte van Koningslust afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden starten op vrijdag 16 juli om 19:00 uur en duren tot maandagochtend 19 juli 6:00 uur, mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden.
Als de werkzaamheden door omstandigheden moeten worden voeren we deze uit in het
reserveweekend: van vrijdag 23 juli 19:00 uur tot maandag 26 juli 6:00 uur.

In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.

Bereikbaarheid
Zoals in de afbeelding is weergegeven, is de N277 tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef te
Sevenum en de rotonde Halfweg bij Koningslust geheel afgesloten voor alle verkeer. Het rijwielpad blijft aan westzijde open, de oostzijde zal ingericht worden voor eventuele calamiteiten.

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Het doorgaand verkeer wordt via de N277-N270-A73-N275 omgeleid. Deze omleiding is uiteraard middels bewegwijzering aangegeven.

We vertrouwen erop dat we u met dit schrijven voldoende hebben geïnformeerd.

Provincie Limburg

.