De werkgroep ‘Kronenbergse Bossen’ is onderdeel van het burgerinitiatief Kronenberg & Evertsoord. KLIK HIER voor meer informatie over dit initiatief

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) was geboren. Het doel van het Burgerinitiatief is het inventariseren van de huidige situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen.

 Op 5 maart 2020 werden vier werkgroepen gevormd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie, het inventariseren van de zorgen en het ondernemen van acties in de richting van verschillende betrokken partijen. Iedere werkgroep bestaat uit inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De voortgang van de werkgroepen komt terug in bijeenkomsten van het BLKE.

Toverland

De werkgroep Toverland / Grandorse heeft allereerst de situatie rond de (geluids)overlast van beide parken in kaart gebracht. In juni is de werkgroep in gesprek gegaan met Dhr. J. Gelissen, algemeen directeur Toverland, en Mw. T. Masessen, woordvoerder van Toverland. Uit dit gesprek bleek dat de verschillen in beleving en inzicht wel heel erg groot zijn. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goede buur is belangrijk, maar de heer Gelissen begint zijn interview vorige week in de Hallo met “er is geen oplossing”. Het Burgerinitiatief wil in gesprek met Toverland samen zoeken naar duurzame structurele oplossingen, maar de houding van Toverland maakt dit geen gemakkelijk verhaal. Het Burgerinitiatief gaat hierover in gesprek met de gemeente. Ook omdat klachten van omwonenden niet serieus genomen worden.

Grandorse

Die overlast geldt ook voor de aanwezigheid van Gransdorse en Equestrian Centre de Peelbergen, in onze dorpskernen en omgeving. Uit het verleden weten we dat afspraken met buurtbewoners niet worden nagekomen, de kaalslag in de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventing-route laat onuitwisbare sporen na die bijna niet te compenseren zijn, het afsluiten van wegen, de verkeersonveilige situaties die zijn ontstaan, en noem maar op.

De werkgroep gaat binnenkort in gesprek met Grandorse om deze knelpunten te bespreken en te komen tot duurzame oplossingen. Ook wil ze de beloofde betrokkenheid bij het behoud van de leefbaarheid voor de omwonenden onder de aandacht brengen. Een belofte van beide parken aan de gemeente en omwonenden maar die niet wordt nagekomen.

 Verslaglegging voortgang BLKE en afzonderlijke werkgroepen: KLIK HIER