Ook de tweede bijeenkomst op 5 maart 2020 in het kader van ‘Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’ werd drukbezocht. Oude bekenden en nieuwe gezichten bezochten de Torrekoel.

 Tijdens deze bijeenkomst werden, het verslag van de vorige keer en  de ondernomen activiteiten door de regiegroep bestaande uit vijf bezorgde inwoners uit Kronenberg besproken. Daarnaast werden vier werkgroepen gevormd die ieder met een van de thema’s die de leefbaarheid bedreigen aan de slag gaan. Die thema’s zijn: Toverland/Grandorse, Verkeer en verkeersveiligheid, Kronenbergse bossen en Horizonvervuiling. De volgende bijeenkomst vindt plaats als dit weer mogelijk is (i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Volg deze website of de Facebookpagina van de Dorpsraad voor bekendmaking van de nieuwe datum.