Oproep tot medewerking

Onderstaande oproep staat in het Klökske van 28 februari en 7 maart en is gericht aan alle inwoners van Kronenberg.
Omdat jij ons, op een of andere wijze, hebt laten weten actief aan deze discussie deel te willen nemen nodigen wij jou persoonlijk uit om, samen met andere geïnteresseerde inwoners, op 15 maart de volgende stap te zetten om te komen tot een dorpraad “nieuwe stijl” in Kronenberg. Graag zien we jou dus op 15 maart a.s.

P.S. Mochten wij e.e.a. verkeerd hebben begrepen dan onze excuses hiervoor.

Bouw jij ook mee aan de toekomst van Kronenberg?
De huidige leden van de Dorpraad Kronenberg hebben om verschillende redenen aangegeven op korte termijn te willen stoppen met hun werk in de Dorpsraad. Eind vorig jaar is er daarom een oproep gedaan om samen na te denken of Kronenberg een of andere vorm van gezamenlijke belangenbehartiging belangrijk vind.

Op 30 november jl. heeft er een bijeenkomst in de Torrekoel plaatsgevonden waar we met een aantal mensen deze vraag hebben proberen te beantwoorden. De conclusie van de aanwezigen was dat het zinvol en noodzakelijk is om als dorp op een aantal momenten de handen in elkaar te slaan, de krachten te bundelen en zoveel mogelijk met een mond te praten. Belangrijk als het gaat om zaken die in het dorp spelen of om als dorp het gesprek aan te gaan met andere partijen zoals bv. de gemeente of een woningbouwcorporatie.

Als belangrijkste taken / rollen werden tijdens deze avond vooral genoemd de rol van verbinder, als aanjager van ideeën en als facilitator van initiatiefgroepen.

 

Deel jij deze visie en wil je meedenken over de toekomst van Kronenberg kom dan op:
15 maart naar de Torrekoel.
We praten dan samen verder, aanvang 19.30 uur.

Uiteraard is iedereen van harte welkom.  

Erik Bovee, Ger Janssen, Piet Selen en Rick Thijssen