Beste inwoners van Kronenberg,

Sinds juli zijn de Dorpsraad Kronenberg en het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) samengegaan als één platform van en voor de inwoners van Kronenberg. Het bestuur van de Dorpsraad is daarbij uitgebreid met 3 mensen van het BLKE. Met gebundelde krachten gaan we samen verder waarbij we nóg meer dan voorheen samen optrekken met het dorp.

Samengaan (integreren) betekent wel dat er een gezamenlijk doel en werkwijze moet zijn waarin de inwoners van Kronenberg zich herkennen. We beginnen vooraan en dat is bij jullie, de inwoners. Kronenberg heeft u/je nodig! 

Op donderdag 21 oktober organiseert de Dorpsraad een dorpsbijeenkomst. We willen jullie informeren over de stand van zaken en hoe we hier gekomen zijn. Terugkijken zullen we daarbij nauwelijks doen. De bedoeling van de bijeenkomst is om aan de hand van een aantal aandachtspunten jullie mening te horen over het functioneren van de Dorpsraad nieuwe stijl.

  • Hoe willen jullie vertegenwoordigd worden door de Dorpsraad?
  • Wat verwachten jullie van de Dorpsraad en van het bestuur?
  • Welke thema’s moeten er opgepakt worden en welke niet?
  • Hoe willen jullie geïnformeerd worden en waarover?
  • Hoe komen we aan voldoende mensen?
  • En nog (veel) meer aandachtspunten die in de presentatie zitten of door de aanwezigen naar voren worden gebracht.

De informatie die we verzamelen wordt genotuleerd en overzichtelijk samengevat. In een vervolgbijeenkomst gaan we samen met jullie de verschillende onderwerpen concreet maken.

De dorpsbijeenkomst op 21 oktober begint om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00, met de uitloopmogelijkheid tot 22.30 uur.

We hebben in totaal 3 zalen ter beschikking in de Torrekoel. Mocht de opkomst heel groot zijn en we in de knoei raken met corona(maatregelen), dan zoeken we een geschikte andere locatie.

Graag opgeven voor de bijeenkomst via secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl of telefonisch via 06-50234240 (Frans Houwen).

Tot dan! Samen gaan we ervoor.

 

Foto afkomstig van een andere bijeenkomst van de Dorpsraad