Uitnodiging

Waarvoor           :         Dorpsraadvergadering
Wanneer            :         Woensdag 13 december 2017
Waar                   :         MFC de Torrekoel
Aanvang            :         19.30 uur
Voorzitter           :         Erik Bovee

Vooraf: Kennismaking met Dhr. Thijs Kuipers, vz. D’66 + Groen Links, HadM

Agenda:

  1. Mogelijkheid agendapunten toevoegen en vaststelling agenda
  2. Ingekomen / verzonden stukken en mededelingen
  3. Notulen vergadering 8 november 2017
  4. Stand van zaken m.b.t. verlichting fietsroute scholieren Kronenberg – Horst
  5. Project “Wonen in Kronenberg”
  6. Project “EnergieKronenberg”
  7. Terugblik infoavond 30 november
  8. Rondvraag
  9. Sluiting