Groengroep groeit.

Beste vrijwilliger, De Groengroep groeit. Dat is heel goed nieuws, vinden we leuk; groeien. Het brengt ons echter ook een luxe probleem. Hoe gaan we onze uiteenlopende taken zo prettig mogelijk verdelen over onze groeiende groep enthousiastelingen. Een groep van...

Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg

  Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg Doel Het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg (SLK) is een initiatief van de Dorpsraad Kronenberg en ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid in Kronenberg bevorderen. Goede ideeën blijven vaak onuitgevoerd...

Dorps Omgevings Programma

Dorps Omgevings Programma In een jaar waarin Kronenberg op een grandioze wijze haar 75-jarig bestaan heeft gevierd is de dorpsraad gestart met de voorbereidingen om het DOP Kronenberg, opgesteld in 2004, op te frissen. De reden voor ons om dit te gaan doen was...