De werkgroep ‘Kronenbergse Bossen’ is onderdeel van het burgerinitiatief Kronenberg & Evertsoord. KLIK HIER voor meer informatie over dit initiatief

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) was geboren. Het doel van het Burgerinitiatief is het inventariseren van de huidige situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen teneinde de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren.

 Op 5 maart 2020 werden vier werkgroepen gevormd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie, het inventariseren van de zorgen en het ondernemen van acties in de richting van verschillende betrokken partijen. Iedere werkgroep bestaat uit inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De voortgang van de werkgroepen komt terug in bijeenkomsten van het BLKE.

Horizonvervuiling

De directe aanleiding voor de oprichting van deze werkgroep was de komst van een 40 meter hoge KPN zendmast aan de rand van de dorpskern. Een onwenselijk situatie. KPN voldeed niet aan de verplichtingen vanuit het vergunningentraject, waardoor de plaatsing van deze zendmast niet doorgaat. De werkgroep blijft de vinger aan de pols houden. Zo ook met betrekking tot het gerucht dat windmolens in het dorp geplaatst zouden worden. Op dit moment onderzoekt de werkgroep de juistheid van dit gerust en doet dit in samenwerking met direct betrokkenen in het dorp en werkgroep Energie Kronenberg.

Verslaglegging voortgang BLKE en afzonderlijke werkgroepen: KLIK HIER