door BLKE:

Aanstaande dinsdag 7 juli organiseert het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer een fysieke bijeenkomst in de Torrekoel. Inwoners van beide dorpen worden uitgenodigd om de voortgang van de verschillende onderwerpen te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Torrekoel

Protocol Corona
Het protocol van de Torrekoel in verband met Corona is gebaseerd op de RIVM richtlijnen. Dat betekent o.a. dat we tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden en thuis blijven bij klachten. Het volgen van die richtlijnen is essentieel voor een goed verloop van dit overleg. We vragen dan ook iedereen om zich te houden aan die richtlijnen en eventuele aanwijzingen vanuit de organisatie te volgen. Zo wordt de koffie door 1 persoon ingeschonken. Daarnaast is het nodig om jouw aanwezigheid of die van je buurman, moeder, opa, tante of partner van te voren kenbaar te maken via info@marleenwijnen.nl. Jouw gegevens zetten we op de presentielijst voor de beheerder van de Torrekoel. Dank voor ieders medewerking en jullie begrip.

Agenda
1. Welkom
2. Corona
3. Werkgroep Kronenbergse bossen
4. Werkgroep Grandorse / Toverland
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid
6. Werkgroep Horizonvervuiling
7. Informatie delen via website Dorpsraad
8. Volgende bijeenkomst
9. Vragen / W.v.t.t.k.


Toelichting agendapunten 3 – 6
Iedere werkgroep presenteert de stand van zaken vanaf juni tot nu en kijkt als dat kan vooruit. Voor de uitgevoerde activiteiten door de werkgroepen en regiegroep verwijzen we naar de eerder per mail toegezonden stand van zaken. Die zijn ook met deze uitnodiging meegestuurd. Zo is iedereen op de hoogte van wat er tot juni is gebeurd. De verslagen van de bijeenkomsten in januari en maart vind je hier: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/