De werkgroep ‘Kronenbergse Bossen’ is onderdeel van het burgerinitiatief Kronenberg & Evertsoord. KLIK HIER voor meer informatie over dit initiatief.

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) was geboren. Het doel van het Burgerinitiatief is het inventariseren van de huidige situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen teneinde de leefbaarheid voor iedereen te verbeteren.

 Op 5 maart 2020 werden vier werkgroepen gevormd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie, het inventariseren van de zorgen en het ondernemen van acties in de richting van verschillende betrokken partijen. Iedere werkgroep bestaat uit inwoners van Kronenberg en Evertsoord. De voortgang van de werkgroepen komt terug in bijeenkomsten van het BLKE.

 Verkeer(on)veiligheid door achterblijvende infrastructuur

De werkgroep verkeer en verkeersonveiligheid heeft een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste knelpunten. Hierbij gaat het om de wegen waarop te hard wordt gereden, onveilige situaties ontstaan door toenemend vrachtverkeer en voertuigen met paarden die niet wijken voor ander verkeer. Hierbij gaat het zowel om de dorpskern als in het buitengebied.

 De infrastructuur blijft met de komst van Toverland en Grandorse achter bij de veranderingen. Er is een duidelijk verkeersplan nodig voor de omgeving. Indien er al een plan bestaat, is een evaluatie nodig. Momenteel is het gebied tussen de autosnelwegen A67 en de A73 één groot netwerk van sluipwegen. De Kulbergweg en andere wegen worden gebruikt voor straatraces.

 Het Burgerinitiatief is ook hier al in gesprek met een van de betrokken ambtenaren. Behalve de verkeersdrukte zijn ook de hoge snelheden in de kom van Kronenberg en de veiligheid bij de school onderwerp van gesprek. De eerste afspraken rond een bewustwordingscampagne en inzicht krijgen in de verkeersdrukte en -snelheid zijn gemaakt en worden binnenkort gerealiseerd.

Verslag Buurten in de wijk met wethouder Roy Bouten, augustus 2020: 

Verslaglegging voortgang BLKE en afzonderlijke werkgroepen: KLIK HIER

Verslagen werkgroep

Alle werkgroepen van het BLKE overleggen zelfstandig over de voortgang van de actiepunten. Onderstaan vind je de verslagen van de overleggen van de werkgroep verkeer: