De voorbereidingen voor het nieuwbouwplan “Aardsbroek” (Kronenberg Zuid-West) in Kronenberg zijn in volle gang. Momenteel doet projectontwikkelaar Hertoghave onderzoek naar de behoefte en eind 2020 werd het bestemmingsplan al goedgekeurd door de gemeente.

De woningen komen te liggen aan een weg die loopt van de Simonsstraat naar de Meerweg. Aangezien de weg nog aangelegd moet worden, is er nog geen naam bekend voor deze straat. De Dorpsraad denkt mee in het proces om te komen tot een straatnaam en heeft de werkgroep naamgeving van de Heemkunde Vereniging Sevenum om advies gevraagd. Daarnaast kwam er een inzending van de werkgroep Oorlogssporen van de Dorpsraad. Als inwoners van Kronenberg vragen we jullie nu om hulp bij de keuze de nieuwe naam.

Breng je stem uit!
De vier ingezonden namen zijn: Den Arst, De Mer, Aardsbroek en Henri Vullinghsstraat. In onderstaande poll kun je een stem uitbrengen voor de naam die je voorkeur heeft. Er kan slechts één stem per computer worden uitgebracht. Stemmen kan tot uiterlijk zaterdag 20 februari 12.00 uur. Daarna sturen we de uitslag naar de gemeente en gaan zij toetsen of deze naam mogelijk is.

Uitleg namen
Om een goede keuze voor een naam te maken, is het handig te weten waar ze vandaan komen. Daarom een beschrijving van de herkomst:

Den Arst/ De Mer / Aardsbroek
Deze namen die ingezonden zijn door de Heemkunde Vereniging komen uit kaarten uit het verleden. De naam Den Arst kwam voor op de Novaele Thiendekaart uit 1745 en de exacte afkomst ervan is niet met zekerheid te zeggen.

 

De kaarten zijn afkomstig van de Heemkunde Vereniging Sevenum

De Mer is afgeleid van het gebied nabij de St. Antoniuskapel. De naam betekent “het Meer” en is terug te vinden op de eerste Kadastrale kaart. Ook de Meerweg is afgeleid van dit gebied/meer.

Broeken zijn lager gelegen stukken natte grond. De naam Aardsbroek verwijst dan ook naar het nabij gelegen, lager stuk natte grond. De exacte afkomst van “Aards” is niet helemaal zeker, maar het vermoeden binnen de Heemkunde Vereniging bestaat dat die afgeleid is van de familie Aards/Aerts die in het verleden meerdere stukken grond bezat in Kronenberg.

Henri Vullinghsstraat – Inzending van werkgroep Oorlogssporen Kronenberg
Het is op veel plaatsen een goede gewoonte om dorpsgenoten die iets bijzonders hebben gedaan of betekenis hebben gehad voor het dorp een eigen straatnaam te geven.
Dit is een unieke kans om een wereldwijd vermaarde dorpsgenoot nu ook hier een eigen straatnaam te geven. Grashoek kent nl. een Pastoor Vullinghsstraat, Grubbenvorst heeft een Pastoor Vullinghsplein en ook in  Sevenum is een Pastoor Vullinghsstraat en plein en Kronenberg…………..????
Middels deze brief willen wij als werkgroep Oorlogsporen Kronenberg dan ook oud dorpsgenoot Henri Vullinghs, geboren  op 14 september 1883 aan nu Renkensstraat 24 en overleden op 9 april 1945 in Bergen Belsen voor dragen. Als Pastoor in Grubbenvorst was hij een van de grootste organisatoren van hulp aan piloten, onderduikers en joden in de gehele provincie Limburg en redde daarmee o.a. ook het leven van meer dan 125 joodse kinderen die in deze regio bij gezinnen werden ondergebracht.

Op 1 mei werd hij gearresteerd in Grubbenvorst. Op 1 juni 1944 overgebracht naar Kamp Vught waar hij zwaar mishandeld werd. Op 8 september 1944 werd hij op transport gezet naar concentratiekamp Sachsenhausen en vervolgens naar kamp Bergen Belsen waar hij 6 februari arriveerde.
Eind maart, begin april werd hij ziek en stierf aan dysenterie op 9 april 1945 .

Henri Vullinghs werd voor zijn verzetsactiviteiten onderscheiden met:
– Het Nederlandse Verzetsherdenkingskruis
– Het Franse Croix de chevalier de la Légion d’honneur
– De Israëlische Yad Vashem  en daarbij behorende naam  op gedenkplaat en boom in Israel zelf

Tijdens de expositie 75 jaar bevrijding november 2019 in de Torrekoel is ook aandacht besteedt aan de rol van Henri Vullinghs tijdens de jaren 40-45 middels een lezing door Herman van Rens en in de expositie.

Project “Geef ze een gezicht” met kinderen De Kroevert.
In 2020 is door de Heemkunde vereniging Sevenum, werkgroep Oorlogssporen Kronenberg en de basisscholen in Sevenum en Kronenberg in het kader van 75 jaar bevrijding het project “Geef ze een gezicht” gestart.  Doel was in elk dorp een dorpsgenoot  met bijzondere verdienste in de periode 40-45 in de schijnwerper te zetten. In gezamenlijk overleg was de keuze voor Kronenberg op Pastoor Vullinghs gevallen. Helaas werden een aantal activiteiten ten gevolge van Corona niet meer mogelijk en is het project gestopt. Wel is inmiddels afgesproken het project voorjaar 2021 weer opnieuw op te pakken. Hoe mooi zou het zijn, mocht de keuze  op de hieronder voorgestelde straatnaam vallen bv. de onthulling van de straatnaam samen met de kinderen als onderdeel van het project een plekje te geven. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden voor inpassing in dit project .
Een unieke kans dus om samen met de lagere schoolkinderen van de Kroevert in het kader van dit project heden en verleden met elkaar te verbinden.

Ook onderdeel wandelroute Oorlogssporen Kronenberg? 
Tevens zou deze straat met een of zelfs twee infoborden over Henri Vullinghs toegevoegd kunnen worden aan de wandelroute Oorlogsporen Kronenberg. Een mooie aanvulling voor de wandelroute.

Kortom, laten we als dorp trots zijn op deze dorpsgenoot en hem ook in Kronenberg het respect en de waardering doen toekomen die hij ook hier verdient.
Omdat er al meerdere malen de naam Pastoor Vullinghs is gebruikt stellen wij voor deze nieuwe straat in Kronenberg te noemen de
                                                                 

Henri Vullinghsstraat
DORPSGENOOT EN VERZETSSTRIJDER
*14-9-1883    9-4-45 Bergen Belsen