Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg

  Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg Doel Het Stimuleringsfonds Leefbaarheid Kronenberg (SLK) is een initiatief van de Dorpsraad Kronenberg en ondersteunt initiatieven die de leefbaarheid in Kronenberg bevorderen. Goede ideeën blijven vaak onuitgevoerd...

Dorps Omgevings Programma

Dorps Omgevings Programma In een jaar waarin Kronenberg op een grandioze wijze haar 75-jarig bestaan heeft gevierd is de dorpsraad gestart met de voorbereidingen om het DOP Kronenberg, opgesteld in 2004, op te frissen. De reden voor ons om dit te gaan doen was...

Nieuwbouw Kronenberg

Project Nieuwbouw in Kronenberg Als Dorpsraad willen we graag de leefbaarheid en het prettige woonklimaat behouden in ons dorp en mede hierdoor de sociale samenhang in de kern versterken. Huurwoningen worden door woning stichtingen niet gerealiseerd in kleinere...