Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Breng je stem uit voor een naam voor het Kronenbergse Bosgebied!

In de laatste nieuwsbrief vroegen we u een naam in te zenden voor het Kronenbergse Bosgebied. Door de verandering die het gebied momenteel doormaakt is de gemeente bezig het het plaatsen van toegangspoorten. Op deze poorten wordt een naam geplaatst. Welke naam? Dat bepaal jij!

Na het versturen van de nieuwsbrief hebben we drie reacties mogen ontvangen van inwoners van Kronenberg. De ingezonden namen zijn: De Heesbergen, ’t Brook en De Kroeënenbergse Bös. In onderstaande poll kun je een stem uitbrengen voor de naam die je voorkeur heeft. Er kan slechts één stem per computer worden uitgebracht. 

Breng je stem uit!
Klik onderstaand op de naam van je voorkeur en klik op ‘Breng je stem uit’. Daarna hebben we je stem ontvangen. Je kunt tot uiterlijk zondag 16 augustus je stem uitbrengen. Daarna geven we de uitslag door aan de gemeente. 

 

Uitnodiging bijeenkomst ‘Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’

door BLKE:

Aanstaande dinsdag 7 juli organiseert het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer een fysieke bijeenkomst in de Torrekoel. Inwoners van beide dorpen worden uitgenodigd om de voortgang van de verschillende onderwerpen te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Torrekoel

Protocol Corona
Het protocol van de Torrekoel in verband met Corona is gebaseerd op de RIVM richtlijnen. Dat betekent o.a. dat we tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden en thuis blijven bij klachten. Het volgen van die richtlijnen is essentieel voor een goed verloop van dit overleg. We vragen dan ook iedereen om zich te houden aan die richtlijnen en eventuele aanwijzingen vanuit de organisatie te volgen. Zo wordt de koffie door 1 persoon ingeschonken. Daarnaast is het nodig om jouw aanwezigheid of die van je buurman, moeder, opa, tante of partner van te voren kenbaar te maken via info@marleenwijnen.nl. Jouw gegevens zetten we op de presentielijst voor de beheerder van de Torrekoel. Dank voor ieders medewerking en jullie begrip.

Agenda
1. Welkom
2. Corona
3. Werkgroep Kronenbergse bossen
4. Werkgroep Grandorse / Toverland
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid
6. Werkgroep Horizonvervuiling
7. Informatie delen via website Dorpsraad
8. Volgende bijeenkomst
9. Vragen / W.v.t.t.k.


Toelichting agendapunten 3 – 6
Iedere werkgroep presenteert de stand van zaken vanaf juni tot nu en kijkt als dat kan vooruit. Voor de uitgevoerde activiteiten door de werkgroepen en regiegroep verwijzen we naar de eerder per mail toegezonden stand van zaken. Die zijn ook met deze uitnodiging meegestuurd. Zo is iedereen op de hoogte van wat er tot juni is gebeurd. De verslagen van de bijeenkomsten in januari en maart vind je hier: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/

 

Nieuwsbrief editie 4 op de mat

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Deze week viel/valt de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Dorpsraad op de mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen of wil je graag digitaal lezen? Klik dan onderstaand om een PDF van de nieuwsbrief te downloaden. 

Mocht je kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur die dan uiterlijk 1 september 2020 naar: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl 

 

Onze Buurt: Geef nu jouw buurtplan op en maak kans op 60.000 euro

(c) L1 Limburg

De coronamaatregelen tonen meer dan ooit het belang van een sterke cohesie in de wijk: wanneer iedereen in zijn eigen omgeving moet blijven, zijn buurtgenoten belangrijk. Reden voor Onze Buurt om bij de editie 2020 grote verwachtingen te hebben bij de inschrijving van buurtprojecten.

Voorzitter Michiel Sluijsmans van Onze Buurt: “De coronacrisis laat zien hoe waardevol een stevig netwerk in de wijk is en hoe creatief mensen zijn. Wij willen mooie bewoners-initiatieven graag helpen om de kracht van nu duurzaam te maken.”

Zestigduizend euro
Onze Buurt heeft ook in 2020 60.000 euro in kas voor actieve Limburgers die iets moois willen voor hun omgeving. Buurten kunnen tot en met 27 augustus 2020 inschrijven om kans te maken op een budget van tienduizenden euro’s, voor de uitvoering van een project. Dat kan een ding zijn, zoals een openbare keuken, bijzondere speeltuin of multiculti moestuin, maar mag ook een activiteit zijn zoals een wekelijkse ontmoeting tussen jong en oud, een cursus voor iedereen in een flat of elke maand een klusjes middag voor verveelde tieners.

Finalisten
De jury verdeelt prijzenpot onder alle finalisten in een royale hoofdprijs en stevige aanmoedigingsprijzen. Voor de initiatieven die de finale halen blijft het dus niet bij plannen maken, ze krijgen door een stevige financiële impuls echt iets voor elkaar. De plannen van de finalisten krijgen aandacht bij L1, De Limburger en VIALimburg en op de sites onzebuurt.eu, devereniginglimburg.nl en Oranjefonds.nl. Zo raken andere Limburgers geïnspireerd door het werk van de finalisten.

Vanuit de buurt, voor de buurt
Projecten moeten aan een aantal eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een finaleplaats: het project moet bijdragen aan cohesie tussen bevolkingsgroepen, het moet van onderaf komen en door de buurt zelf worden uitgerold. Een uitgebreide uitleg van de criteria en het inschrijfformulier staan op de site www.onzebuurt.eu.

Oorsprong

Onze Buurt bestaat sinds 2012 en wordt gesteund door Provincie Limburg en Oranje Fonds. Oranje Fonds beheert van het fonds op naam van Ons Limburg en het controleert de winnaars van Onze Buurt op de bestedingen van het prijzengeld. Verder zijn de regionale omroep L1, De Limburger en VIALimburg mediapartners van Onze Buurt door zendtijd en pagina’s ter beschikking te stellen voor verhalen over de bijzondere buurtprojecten. Want een prijs winnen is prachtig, een publiekelijke schouderklop is minstens zo belangrijk.

Snel aanmelden!

De inschrijfperiode voor de editie 2020 loopt tot 27 augustus. Het inschrijfformulier staat op de site van Onze Buurt: www.onzebuurt.eu. 

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Leden regiegroep: Tjeerd Hiddema, Frans Houwen, Gert Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen 
Ondersteund door Jacky Relouw namens Dorpsraad Kronenberg

Doelstelling: verbeteren en aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken in Kronenberg en Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. De toenemende (geluids)overlast van Toverland en Grandorse, de kaalslag in de Kronenbergse bossen, de mogelijke komst van een 40 meter hoge zendmast en de groeiende verkeersdrukte en daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid waren aanleiding voor die zorgen.

Werkgroepen
Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord was geboren. Op 5 maart werden vier werkgroepen gevormd (klik op de werkgroepen voor hun voortgang): 

De werkgroepen zijn meteen aan de slag zijn gegaan met deze onderwerpen. Echter op 17 maart ging alles op slot door het coronavirus en was elkaar ontmoeten onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd in de tussentijd. Integendeel.

Bewonersavonden
De regiegroep van het Burgerinitiatief, samen met een ambassadeur van de Dorpsraad Kronenberg, en de werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het omzetten van die zorgen in actieplannen. Echter de presentatie van die actieplannen aan de hele groep kon niet doorgaan door de lockdown. Daarom is als alternatief een stand van zaken per onderwerp gemaakt. De aanwezigen bij een van de overleggen in januari en maart hebben die informatie al ontvangen per mail:

De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 januari 2020 in de Torrekoel

De tweede bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2020 in de Torrekoel.

De stand van zaken werd in juni 2020 gestuurd

De derde bijeenkomst vond plaats op 7 juli 2020 in de Torrekoel

Het volgende overleg van het BLKE vindt plaats op 1 oktober 2020, 20.00 uur in de Torrekoel

Oproep aan alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord
Wil jij als betrokkene bij de leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord ook die informatie ontvangen én ben jij inwoner van Kronenberg of Evertsoord of deel je onze zorgen laat dat ons dan weten. We sturen je dan per e-mail de informatie toe. Jouw gegevens plaatsen we dan op de mailinglijst. Stuur een bericht aan: info@marleenwijnen.nl  Met het toesturen van je e-mailadres geef je toestemming voor het gebruik ervan om informatie over de voortgang van Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord toe te sturen. We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de Torrekoel.

Kronenberg en de Coronacrisis: update 23 april 2020

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Eind maart hebben we via de dorps WhatsAppgroep zoveel mogelijk iedereen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Eerder hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op dit moment:

 • De deelnemers van de Kompeniej kunnen niet meer bij elkaar komen in de Torrekoel maar het contact wordt onderhouden door hen regelmatig te bellen om te informeren hoe het met hen gaat en of er nog  extra ondersteuning nodig is.
 • Er worden ook telefonische contacten onderhouden met enkele andere dorpsgenoten die geen deelnemer van de Kompeniej zijn.
  Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam aan ons wil/mag doorgeven.
 • Een van de deelnemers maakt wekelijks een nieuwsbrief, de Kompeniejs extra, met daarin de laatste nieuwtjes en andere info, welke verspreid wordt onder de deelnemers en hun mantelzorgers.
 • Loes Houben is een actie gestart met schoolkinderen om kaarten en tekeningen te maken en deze bij ouderen in het dorp te bezorgen. Woensdag 8 april waren er al zo’n 84 gemaakt en bezorgd. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.

 • Vrijdagmorgen 10 april werd bij alle deelnemers van de Kompeniej een leuke  attentie i.v.m. Pasen bij hun thuis afgegeven.
 • Gezond kunnen blijven eten is belangrijk, vooral voor ouderen. Omdat er ouderen in het dorp zijn die niet meer zelf een goede warme maaltijd kunnen bereiden zijn we gestart met maaltijdservice: Gast aan tafel. Dit houdt in dat er bij de start op 3 april twee dorpsgenoten bereid zijn gevonden om twee extra maaltijden te koken. Deze versgekookte maaltijden worden door een groepje andere dorpsgenoten/vrijwilligers om 12 uur bij de zgn. gasten aan tafel op tourbeurt bezorgd.  
  Ken je iemand die hier mogelijk ook voor in aanmerking zou komen dan horen we dat graag.
 • De Wensbus vervoert op dit moment in principe geen personen, ook ter bescherming van de chauffeurs. Waar nodig kan nog wel een beroep gedaan worden op de Wensbus om bv. boodschappen op te halen. In een situatie is deze hulpvraag overigens ingevuld door de inzet van een vrijwilliger die de benodigde boodschappen meebrengt als ook eigen boodschappen worden gehaald.

Bovenstaande geeft een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben ondernomen. Uiteraard gebeurt er tussen dorpsgenoten onderling waarschijnlijk nog veel meer. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mocht je toch signalen opvangen dat ergens extra ondersteuning nodig is, laat het ons weten en wij zoeken vanuit de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord graag mee naar een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Will Kanters, email willkanters@kpnmail.nl of tel. 077-4673730 of
Piet Selen, email pietenwietjeselen1@home.nl of 06-11841811

Ondersteuning kwetsbare dorpsgenoten i.v.m Corona

Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord gaat inwoners ondersteunen die door de maatregelen rondom Corona niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun boodschap te doen of mensen die behoefte hebben aan een praatje. Dorpsraad Kronenberg draagt dit initiatief een warm hart toe. Lees hierbij de oproep van Stichting Welzijn Kronenberg:

Beste dorpsgenoten,
Met de gemeente en  de Dorpsraad is afgesproken dat de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord het voortouw neemt om e.e.a bij elkaar te brengen. We zijn hier op vrijdag 14 maart reeds mee gestart toen we de Kompeniej hebben gesloten. Vanuit deze stichting houden we samen met onze vrijwilligers contact met deze betreffende ouderen. We hebben ook altijd al goede contacten en werken samen met huisartsen, praktijkondersteuners, hulp bij dementie, wijkteam etc.
Van daaruit krijgen we inmiddels ook al hulpvragen die wij opgepakt hebben.
Ook dorpsgenoten die door de  ontstane situatie in de problemen komen, bv. met boodschappen doen, maaltijdbereiding of anderszins kunnen zich melden bij onderstaande personen van de Stichting.

Zelf hulp bieden?
Wil en kun je iets doen of signaleer je ergens een hulpvraag die iemand niet opgelost kan krijgen meld het dan bij Nel Vaessen of ondergetekende. Wil je zelf een bijdrage leveren laat het ons ook even weten. Zo kunnen we de krachten bundelen en zo efficiënt mogelijk inzetten.

Contactpersonen
Nel Vaessen (beroepskracht bij de Kompeniej) tel. 06-30084037  of n.vaessen@vorkmeer.nl
Piet Selen  tel. 06-11841811 of pietenwietjeselen1@home.nl  

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord wederom een succes

Ook de tweede bijeenkomst op 5 maart 2020 in het kader van ‘Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’ werd drukbezocht. Oude bekenden en nieuwe gezichten bezochten de Torrekoel.

 Tijdens deze bijeenkomst werden, het verslag van de vorige keer en  de ondernomen activiteiten door de regiegroep bestaande uit vijf bezorgde inwoners uit Kronenberg besproken. Daarnaast werden vier werkgroepen gevormd die ieder met een van de thema’s die de leefbaarheid bedreigen aan de slag gaan. Die thema’s zijn: Toverland/Grandorse, Verkeer en verkeersveiligheid, Kronenbergse bossen en Horizonvervuiling. De volgende bijeenkomst vindt plaats als dit weer mogelijk is (i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Volg deze website of de Facebookpagina van de Dorpsraad voor bekendmaking van de nieuwe datum.

Bijeenkomst leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Afgelopen 28 januari vond er een bijeenkomst over de leefbaarheid van Kronenberg en Evertsoord plaats in de Torrekoel. De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van een groep bezorgde inwoners en gefaciliteerd door de Dorpsraad. Op de agenda stond een aantal punten waarover inwoners van Kronenberg en Evertsoord zich zorgen maken of graag over mee praten.

 De bijeenkomst werd uiteindelijk drukbezocht waardoor er is besloten om er een vervolg aan te geven. Het verslag van de avond is te downloaden via de onderstaande knop. De volgende bijeenkomst staat gepland op 5 maart 2020 om 19.30 uur in de Torrekoel. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.

75 jaar bevrijding in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord: 22 t/m 24 november

De Tweede Wereldoorlog, de jaren 1940 tot 1945 lijken al weer heel ver achter ons te liggen. Een donkere periode die ook in onze dorpen veel verdriet en ellende met zich mee heeft gebracht. Dorpsgenoten die in militaire dienst gesneuveld zijn, de dorpsgenoten die als gevolg van hun deportatie tijdens de grote Kerkrazzia niet terugkeerden uit Duitsland, dorpsgenoten die soms door domme pech of een andere reden deze periode niet overleefd hebben. De moed die er voor nodig was om de vele onderduikers in deze regio onderdak te geven of anderszins te helpen. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eigen ervaring over deze periode kunnen vertellen. Om stil te staan bij de gebeurtenissen en wat deze periode hier in onze dorpen betekend heeft en wij nu hier al 75 jaar in vrede mogen leven is een uitgebreid programma gemaakt. Een werkgroep bestaande uit leden van de Heemkunde vereniging, het Oranje Comité en de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg heeft een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld en nodigt u van harte uit om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen.

Alle activiteiten zijn gratis en u bent van harte welkom.

BEKIJK HET HELE PROGRAMMA