Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Lichtjesactie Kerstavond 2017

Lichtjes op oorlogsgraven tijdens Kerstavond, nu ook aan het Bedelaarspad

 

Hoe het begon…
Vier dagen voor kerstavond 2015 kreeg Dick Jansen uit Burgum
het idee om op de oorlogsgraven  in zijn woonplaats een lichtje te branden,
net zoals dat al 25 jaar gebeurde op de Canadese begraafplaats in Holten.
Zijn tweede gedachte was waarom kan dat niet in heel Nederland?
Hij zette een Facebook actie op via de Facebook pagina van Keep Them Rolling, met de gedachte als 15 tot 20 mensen dit ook gaan doen is dat mooi.
Maar dat liep anders… de actie op de sociale media werd massaal opgepikt en door veel mensen gedeeld.
De respons was ongelofelijk, op kerstavond branden er op meer dan 140 plaatsen in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven

Een start van een nieuwe Nederlandse traditie? In 2016 is de lichtjes actie nog groter geworden.
Op 263 locaties in Nederland, en ook daarbuiten, zijn honderden mensen bezig geweest om lichtjes op duizenden graven neer te zetten.
Er zijn al clubjes van mensen ontstaan om dit tot een vaste traditie te maken.

Kerstavond 2017 staat de teller stond de teller op maar liefst 284 locaties verspreidt over heel Nederland en ook daarbuiten.
Het initiatief is ook in Kronenberg opgepakt en Kerstavond werden op initiatief van de werkgroep Oorlogssporen ook bij het
nieuwe oorlogsmonument aan het Bedelaarspad om 17.00 uur een aantal lichtjes aangestoken.

NIEUWJAARSTREFFEN 2018

Organiseert in samenwerking met Gemeenschapshuis de Torrekoel

 

NIEUWJAARSTREFFEN 2018

Op 7 januari 2018 in de Torrekoel
Van 11.00 uur tot 13.00 uur.

 

Iedereen uit Kronenberg is van harte welkom.

Wij nodigen jou, als actief vrijwilliger in Kronenberg, uit om samen met ons op het nieuwe jaar te proosten.
Ook willen wij jou nogmaals van harte bedanken voor je inzet voor ons dorp in het afgelopen jaar.

Verder willen wij jou en je familie heel fijne Kerstdagen wensen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Leden Dorpsraad Kronenberg:
Piet Selen, Erik Bovee, Rick Thijssen, Ger Janssen

 

Dringende Oproep

 

Vindt u de leefbaarheid van Kronenberg ook belangrijk?

Dringende oproep en uitnodiging 30 november

DORPSRAAD ZOEKT VERSTERKING / VERNIEUWING

In Kronenberg bestaat de dorpsraad bijna 25 jaar. In die periode zijn er, op initiatief en/of (mede) uitgevoerd door de dorpsraad, veel zaken in ons dorp gerealiseerd. Vaak zouden deze niet van de grond zijn gekomen als wij als dorp niet zelf de handen uit de mouwen hadden gestoken. De Dorpsraad heeft daarin vaak zelf het initiatief genomen maar ook vaak samen met andere partijen uit het dorp of daarbuiten. De Dorpsontwikkelingsplannen ( DOP 1, 2 en 3), waarin de inwoners zelf op basis van enquêtes en groepsdiscussies aangaven wat men belangrijk vond, waren daarbij vaak het uitgangspunt. Dit heeft tot een aantal mooie initiatieven geleid op diverse uiteenlopende gebieden.

Een kleine en willekeurige greep:
– Bijgedragen aan realisatie van de BMV waarin de Torrekoei, gymzaal, kinderopvang en basisschool de Kroevert
– Inrichting dorpsplein I schoolplein
– Initiatiefnemer collectieve collecte
– Oranje nood palen in het buitengebied
– Opknapbeurt directe omgeving kerk in 2007
– Mede initiatiefnemer AED project en vorming groep Burgerhulpverleners
– Initiatiefnemer voor en vorming Greenteam
– Continu aandacht voor wonen en behoefte aan (huur)woningen
– De renovatie van de Peelstraat:
– Ondersteuning in opstart fase vorming van de huidige Kompeniej
– Realisatie wandelroute “de 8 van Kronenberg”
– Realisatie w~ndelroute “Oorlogsporen in Kronenberg”
– Realisatie en onthulling oorlogsmonument aan het Bedelaarspad
– Opknappen graven oorlogsslachtoffers op ons kerkhof
– Oprichten en in stand houden van Steunfonds Leefbaarheid Kronenberg
(waaruit diverse projecten in het dorp in de afgelopen jaren een bijdrage mochten ontvangen)
– Opstellen van de Blauwdruk herinrichting Centrum.
– EnergieKronenberg (streven naar een energie neutraal dorp in 2030)

De maandelijkse vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar en we zien dat steeds meer inwoners de Dorpsraad weten te vinden en hun wensen I problemen dan kenbaar komen maken.

Ook met veel andere organisaties worden contacten onderhouden over allerlei zaken die Kronenberg aan gaan. Denk hierbij aan de gemeente, woningbouwcorporaties, Groengroep etc. etc. Niet voor niets was Kronenberg in 2013 nog finalist in het kader van de landelijke Dorpsvernieuwing prijs, een prestatie waar we met z’n allen trots op mogen zijn.

Bij heel veel van deze zaken heeft de dorpsraad mee mogen helpen als kartrekker of duwer, maar altijd samen met andere inwoners uit ons dorp. Kronenberg staat dan ook bij de gemeente bekend als een “actief dorp”, er loopt altijd wel een project waar aan gewerkt wordt, soms in de belangstelling en soms op de achtergrond, maar altijd gericht op behoud en/of verbetering van de leefbaarheid in onze kern.

Kronenbergers zijn zich er door de jaren heen altijd van bewust geweest dat we er zelf de schouders onder moeten zetten, want “ze komen het ons echt niet brengen”. Het mooie is echter wel dat, als je er als dorp zelf energie insteekt en de krachten bundelt, er zaken
van de grond komen. Inzet loont dus en mede hierdoor kunnen we samen in een dorp leven waar het goed wonen is.

Waarom dan deze oproep?

In de afgelopen 3 jaar is de bezetting van de dorpsraad van 9 leden afgenomen naar slechts 4 mensen op dit moment die de dorpsraad draaiende houden naast een volledige dagtaak. Per 1 januari a.s. stoppen er nog 2 leden omdat het werk van de Dorpsraad niet meer te combineren met hun werk. De resterende 2 leden hebben daarop besloten om per die datum in principe hun functie ook neer te leggen. Met 2 man kun je nl. geen representatieve en slagvaardige dorpsraad in stand houden. Uiteraard zullen lopende zaken zoveel mogelijk worden afgehandeld echter er vinden geen dorpsraadvergaderingen meer plaats en nieuwe zaken worden dan niet meer opgepakt. Wij vinden namelijk dat, om als dorpsraad goed te kunnen functioneren, er minimaal 6 personen nodig zijn.

Omdat het voor Kronenberg van groot belang is dat er een dorpsraad blijft bestaan doen wij nu deze dringende oproep aan alle inwoners en vragen u om mee te werken en na te denken aan een oplossing.

Graag nodigen wij u uit om hierover van gedachten te wisselen op een “hoe nu verder” avond die gehouden wordt op
Donderdag 30 november aanvang 19.30 uur in de Torrekoel De avond wordt geleid door Sjaak Sluiters van Synthese

Vindt u de leefbaarheid van Kronenberg ook uw belang? Kom dan naar deze avond!

Wij vertrouwen op uw aanwezigheid!

Erik Bovee, Ger Janssen, Piet Selen en Rick Thijssen

Bedankt voor “het lintje”

Al langere tijd stond zaterdag 7 oktober met een rode stip in mijn agenda. Op die dag zou nl. de wandelroute Oorlogssporen in Kronenberg geopend en het monument aan het Bedelaarspad onthuld worden. Een project waar we met enkele andere mensen onder de vlag van de Dorpsraad een paar jaar aan gewerkt hadden. Voor ons begon het al op vrijdagavond met de kennismaking met de nabestaanden uit Engeland en Canada en voor zondag stond een gezamenlijk bezoek aan de militaire begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen gepland waar de bemanning van het vliegtuig begraven is.

Zaterdag ‘s eerst samen alles klaar gezet aan het Bedelaarspad en om half 12 gewassen en gestreken naar de Torrekoel om de meer dan 100 genodigden te ontvangen. Daarna in optocht met de bus en diverse legervoertuigen naar het Bedelaarspad. Ondanks het slechte weer hadden zich honderden mensen verzameld bij het monument. Stipt om 14.00 uur waren we er klaar voor en begon de onthullingceremonie met de poppy-drop vanuit een historisch vliegtuig. Alles verliep zoals gepland, met gepast ceremonieel en een respectvol eerbetoon voor de omgekomen bemanning.

Zoals afgesproken zou ik de bijeenkomst afsluiten maar dat liep toch even anders. Het aanhangsel in het draaiboek ontbrak in mijn versie en ik was dan ook zeer verrast toen burgemeester van Rooij mij apart naar voren vroeg en toe begon te spreken. Er werden mooie woorden gesproken en ik werd benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

En dan mag je zelf nog wat zeggen maar dat lukte even niet meer, te overdonderd. Ik kreeg dit lintje o.a. voor mijn activiteiten in de afgelopen jaren bij de Dorpsraad, de Torrekoel en de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord ( Kompeniej en Wensbus). Echter alles wat gerealiseerd is in de afgelopen jaren was niet mogelijk geweest zonder de ruimte die ik kreeg van mijn thuisfront maar ook niet zonder al die andere mensen uit Kronenberg die hieraan ook hun bijdragen hebben geleverd.

Ik heb op die middag deze onderscheiding en daarna de bloemen en vele felicitaties mogen ontvangen maar wil deze hier graag delen met al die andere mensen / vrijwilligers en dorpsgenoten die in de afgelopen jaren op al die plekken op welke manier ook hun steentje hebben bijgedragen. Ik beschouw het dan ook als een blijk van waardering voor jullie allemaal en laat het een aanmoediging zijn om samen de schouders er onder te blijven zetten. Nogmaals dank voor dit in meerdere opzichten onvergetelijke en memorabele weekend.

Piet Selen

Onthulling Vliegtuigmonument en wandelroute “Oorlogssporen Kronenberg”

Onthulling Vliegtuigmonument en wandelroute “Oorlogssporen Kronenberg

 

ONTHULLING 07 oktober 2017  

 

De Dorpsraad Kronenberg heeft het door enkele bewoners aangereikt idee opgepakt om een waardig gedenkteken aan het Bedelaarspad op te richten. Een werkgroep Oorlogssporen Kronenberg werd gevormd en heeft naast dit gedenkteken ook een themaroute als onderdeel van het Knopenlopen Sevenum gerealiseerd. Hierbij wordt de aandacht gevestigd op sporen die W.O II in Kronenberg heeft nagelaten. Deze onderwerpen worden ook doormiddel van een videodocumentaire aan lokale basisschool aangeboden.

Op 2 oktober 1942 rond de klok van 21.30 werd een Britse Short Stirling Bommenwerper door een nachtjager aangeschoten en stortte neer op een perceel bouwland aan het Bedelaarspad in Kronenberg. Zes van de zeven bemanningsleden waren op slag dood. Het zevende lid overleed later aan zijn verwondingen.

De werkgroep ‘Oorlogssporen Kronenberg’ bestaande uit: Ad Philipsen, Louk Severens, Jan Philipsen en Piet Selen hebben de Kunstenaar Ruud van der Beele uit Arcen benaderd om het monument te creëren.

Het 3 meter hoge Cortenstalen kunstwerk bestaat uit een mantel die een kogelhuls voorstelt. Wanneer men in deze huls gaat staan kijkt men uit op de crashlocatie. Het silhouet van de Bommenwerper balanceert op de kogelhuls waarin de namen van de zeven omgekomen bemanningsleden kan lezen. Het perk is aangelegd in de vorm van het omega teken.

Op 07 oktober 2017 zal in bijzijn van Britse en Canadese nabestaanden en Hoogwaardigheidsbekleders de officieel onthulling plaats vinden. Deze ceremonie staat onder leiding van Hans Steenmetz, Ritmeester (bd) der Cavalerie en Militair Historicus. Verdere muzikale medewerking verlenen o.a. de Kronenbergs Fanfare Monte Corona, bagpiper en solisten. Tevens zal Santa Fé met oorlogsvoertuigen aanwezig zijn. Ter afsluiting zullen een aantal historische vliegtuigen het eresaluut “Missing Man” vliegen en een “Poppy Drop” uitvoeren door rozenblaadjes uit te strooien.

Iedereen is welkom bij de officiële onthulling van het monument die start om 14.00 uur op locatie aan het Bedelaarspad.

Werkgroep

Oorlogssporen Kronenberg

 

 

Greenteam aan het werk

Leden van het greenteam aan het werk, om Kronenberg weer een stukje mooier te maken.

 

Eerste bijeenkomst Kronenberg Energie neutraal druk bezocht.

Eerste bijeenkomst Kronenberg Energie neutraal druk bezocht.
Ook u kunt nog mee doen.

Bijna 60 geïnteresseerden bezochten de bijeenkomst over ‘ Kronenberg energieneutraal’ op 15 mei in de Torrekoel.
Waar gaat dat over: de werkgroep EnergieKronenberg van de Dorpsraad , heeft als doel gesteld om in Kronenberg in 2030 ‘Energieneutraal’ te zijn, dat wil zeggen dat Kronenberg dan evenveel duurzame energie opwekt, als er gebruikt wordt.

Maar dat kan alleen als er veel minder energie gebruikt wordt. Het idee hierachter is dat we van alle energie, die we nu verbruiken, we 50% moeten besparen, dan kunnen we de andere 50% invullen met duurzame energie. Dus het hele verhaal begint met besparen en isoleren. En daar ging deze avond over.

Bob Vostermans (wethouder wonen) legt uit dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat van de gemeente en dat initiatieven van bewoners erg gesteund en gewaardeerd worden. De gemeente geeft diverse subsidies, o.a. voor starters en voor mensen die een nieuw huis willen bouwen zonder gasaansluiting.

Patricia Vinclair vertelt dat de organisatie Buurkracht gratis buurten ondersteunt in het samen isolatie, samen dubbel glas en samen zonnepanelen kopen. Het idee erachter is dat je op deze manier korting krijgt en niets zelf hoeft uit te zoeken. Dat doet Buurkracht in samenwerking met enkele actieve buurtgenoten. Dus kwalitatief goede producten, voor minder geld en met minder rompsloop. En het terugverdienen begint meteen. 

Wil je verder gaan en bijvoorbeeld een compleet plan krijgen om je huis nu al of in verschillende stappen helemaal energieneutraal te maken, dan kan de duurzaamheidsalliantie Zamen een energiescan van je huis maken en op basis van deze scan een plan op maat maken. In dit plan staat ook precies wat elke stap kost en wat de besparingen zijn en wat de terugverdientijd is. Je beslist dan zelf of je het hele plan wilt uitvoeren of delen ervan en door wie je dat wilt laten doen.

Dit uitgebreide advies met alle berekeningen is niet gratis en kost 450 Euro. Je kunt ook kiezen voor een adviesgesprek van 75 Euro.

Op deze avond vulden al ongeveer 35 dorpsgenoten een formulier in om betrokken te worden in het isolatie- en besparingstraject. Onder deze aanvragers werden enkele prijzen verdeeld. De twee troostprijzen gingen naar P. Janssen en H. Roodbeen. De twee hoofdprijzen zijn een gratis energiescan met een compleet uitgewerkt plan (uitgevoerd door Zamen). De twee winnaars zijn: A. Weling en E. Bovée.

U wilt ook nog meedoen??

Het is nog tot 1 juni mogelijk om je op te geven voor het isolatie- en besparingsproject. Het verplicht tot niets en misschien komen er wel interessante aanbiedingen uit. Het opgavenformulier is te vinden op de website van de Dorpsraad Kronenberg, www.dorpsraadkronenberg.nl en er liggen aanmeldformulieren in de Torrekoel. Ingevulde formulieren kunt u inleveren via de brievenbus van de Torrekoel, Hopelijk doen veel mensen mee, dan krijgen de inwoners de meeste korting en realiseren we samen de grootste besparing.

Stichting Dorpsraad Kronenberg

Kronenberg nu ook Kern met Pit met project Oorlogssporen in Kronenberg

 

Kronenberg nu ook Kern met Pit met project Oorlogssporen in Kronenberg

Al geruime tijd wordt er door een werkgroepje van de Dorpsraad gewerkt aan het project Oorlogssporen in Kronenberg. Om dit project, o.a. een wandelroute langs een aantal markante punten in Kronenberg uit deze periode en de oprichting van een monument aan het Bedelaarspad ter herinnering aan de omgekomen bemanning van een neergestorte Stirling was fondswerving nodig.

Het project heeft in 2016 succesvol meegedaan aan de landelijke actie Kern met Pit georganiseerd door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Tijdens een provinciale bijeenkomst in Baexem verzorgden 2 leden van de werkgroep, Jan Philipsen en Louk Severens, de eindpresentatie en mag een bijdrage van € 1000 tegemoet zien. De Dorpsraad Kronenberg en de werkgroep Oorlogssporen zijn blij met deze bijdrage. In het komend jaar zal er nog veel werkverzet moeten worden om de wandelroute verder af te ronden en op 7 oktober het monument volgens plan te onthullen. Wilt u hier graag bij zijn dan noteer deze datum. Wij houden u op de hoogte.

Namens de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg Piet Selen

Op de foto: een beeld van de eindpresentatie

 

Realisatie nieuwe wandelroute “Oorlogssporen in Kronenberg”.

 

Realisatie nieuwe wandelroute “Oorlogssporen in Kronenberg”.

Sommigen zal het misschien al zijn opgevallen maar in de afgelopen weken is een nieuwe wandelroute onder de naam “Oorlogssporen” uitgezet, die start vanuit het centrum van Kronenberg, en welke herkenbaar is aan de oranje routebordjes met een vliegtuig er op. Bijna 2 jaar is een werkgroep, onder de vlag van de Dorpsraad, bezig geweest met de voorbereidingen van deze nieuwe wandelroute.

Als onderdeel van dit project is tevens een idee uitgewerkt om een monument te plaatsen aan het Bedelaarspad, gelegen aan de nieuwe wandelroute, ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van een Engelse Stirling bommenwerper die daar in 1942 is neergestort.

Om de wandelroute en het monument te kunnen bekostigen zijn met succes fondsen en sponsoren benaderd. Om aan de eisen van bepaalde fondsen te voldoen is de wandelroute nu al uitgezet. Bijbehorende informatieborden e.d. zullen in de komende tijd e.e.a. verder completeren. Als alles volgens plan verloopt zal in oktober 2017 ook het monument aan het Bedelaarspad onthuld kunnen worden.

Via het Klökske en de website van de Dorpsraad, www.dorpsraadkronenberg.nl zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Namens de werkgroep “Oorlogssporen in Kronenberg”

Piet Selen

 

Kronenberg door de jaren heen

Werkgroepen

Onderwerpen

Contact

Stichting Dorpsraad kronenberg
Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg

secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

KVK nr: 12040358