Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

 

Dorpsplein

Beste inwoners van Kronenberg,
Onderstaand een bericht van Cees Ebben, directeur van de Kroevert.

Beste ouders,

Helaas moeten we weer constateren dat het spelen op het dorpsplein weer tot problemen leidt i.v.m. vandalisme.
Buitenlampen worden kapot gemaakt en er is veel vuurwerkoverlast.
We zouden het fijn vinden als ouders met de oudere kinderen thuis praten over vuurwerkgebruik en vandalisme.
Veel basisschoolkinderen voelen zich niet meer veilig om hier na school te spelen.

 Het gaat om kinderen die nu in het middelbaar onderwijs zitten.
Dus dit bericht mag zoveel mogelijk gezinnen bereiken.
Er zijn al meldingen gemaakt door school en ouders bij de politie.
Het is belangrijk dat de politie melding krijgt als er zich wat voordoet.
Het zou ons erg helpen als iedereen deze verantwoordelijkheid pakt.
Daarnaast is het belangrijk om de ouders van de kinderen aan te spreken, die overlast veroorzaken.
Deze namen mogen ook doorgegeven aan mij; Cees Ebben (cees.ebben@dynamiek.nu).

 Alvast bedankt voor jullie medewerking

 

Verslag dorpsbijeenkomst 21 oktober 2021

Op donderdagavond 21 oktober vond er een dorpsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst, bedoeld om informatie uit het dorp op te halen en inwoners te betrekken bij hetgeen de Dorpsraad doet, was de eerste bijeenkomst na de samenvoeging van de Dorpsraad en het voormalige BLKE.

Met ruim 30 aangemelde mede-inwoners van Kronenberg was er een nette opkomst en daardoor een goed gesprek dat werd gevoerd. Onderstaand zijn de presentatie en het verslag van de avond te downloaden.

Uitnodiging dorpsbijeenkomst Kronenberg

Beste inwoners van Kronenberg,

Sinds juli zijn de Dorpsraad Kronenberg en het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord (BLKE) samengegaan als één platform van en voor de inwoners van Kronenberg. Het bestuur van de Dorpsraad is daarbij uitgebreid met 3 mensen van het BLKE. Met gebundelde krachten gaan we samen verder waarbij we nóg meer dan voorheen samen optrekken met het dorp.

Samengaan (integreren) betekent wel dat er een gezamenlijk doel en werkwijze moet zijn waarin de inwoners van Kronenberg zich herkennen. We beginnen vooraan en dat is bij jullie, de inwoners. Kronenberg heeft u/je nodig! 

Op donderdag 21 oktober organiseert de Dorpsraad een dorpsbijeenkomst. We willen jullie informeren over de stand van zaken en hoe we hier gekomen zijn. Terugkijken zullen we daarbij nauwelijks doen. De bedoeling van de bijeenkomst is om aan de hand van een aantal aandachtspunten jullie mening te horen over het functioneren van de Dorpsraad nieuwe stijl.

  • Hoe willen jullie vertegenwoordigd worden door de Dorpsraad?
  • Wat verwachten jullie van de Dorpsraad en van het bestuur?
  • Welke thema’s moeten er opgepakt worden en welke niet?
  • Hoe willen jullie geïnformeerd worden en waarover?
  • Hoe komen we aan voldoende mensen?
  • En nog (veel) meer aandachtspunten die in de presentatie zitten of door de aanwezigen naar voren worden gebracht.

De informatie die we verzamelen wordt genotuleerd en overzichtelijk samengevat. In een vervolgbijeenkomst gaan we samen met jullie de verschillende onderwerpen concreet maken.

De dorpsbijeenkomst op 21 oktober begint om 20.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00, met de uitloopmogelijkheid tot 22.30 uur.

We hebben in totaal 3 zalen ter beschikking in de Torrekoel. Mocht de opkomst heel groot zijn en we in de knoei raken met corona(maatregelen), dan zoeken we een geschikte andere locatie.

Graag opgeven voor de bijeenkomst via secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl of telefonisch via 06-50234240 (Frans Houwen).

Tot dan! Samen gaan we ervoor.

 

Foto afkomstig van een andere bijeenkomst van de Dorpsraad

Horst aan de Maas brengt woonwensen in beeld

De gemeente Horst aan de Maas wil dat in 2025 iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Dat er weer iets te kiezen is. De gemeente doet dit bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er in de komende jaren 1.000 woningen gebouwd kunnen worden. Daarnaast wordt per dorp gewerkt aan een woonplan. De verwachting is dat de woonwensen in ieder dorp weer anders zijn. Om deze woonwensen in beeld te krijgen zet de gemeente een woononderzoek uit.   

Woonwethouder Rudy Tegels: ‘Mijn ultieme ambitie is dat in 2025 iedereen weer iets te kiezen heeft in Horst aan de Maas; dat iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Daarom hoop ik dat inwoners massaal meedoen aan ons woononderzoek. U kunt nu input geven voor onze toekomstige woningbouwplannen. We willen heel concreet van onze inwoners weten op welke plek en in wat voor woning ze het liefst in de toekomst willen wonen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, ook inwoners die geen verhuiswensen hebben.’

Doe mee en win

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Horst aan de Maas én mensen die graag inwoner willen worden in Horst aan de Maas. De vragenlijst kan online tot en met 10 oktober 2021 worden ingevuld. Ook zijn papieren formulieren op het gemeentehuis te vinden én zijn er bij de dorpsraden papieren versies beschikbaar. Uiteraard worden de gegevens vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten alleen gebruikt voor dit onderzoek. Onder alle deelnemers verloten we vijf VVV bonnen van €100,-

Dorpsplannen wonen

De gemeente haalt ook informatie op bij de woningcorporaties en lokale makelaars. De gemeente bespreekt de uitkomsten van deze vragenlijst en alle opgehaalde informatie met de dorpsraden en een aantal dorpsbewoners. Met hen schrijft de gemeente later dit jaar, op basis van onder andere de resultaten van het onderzoek, het dorpsplan wonen.

Energielandschap Horst aan de Maas organiseert infoavond over voortgang gebiedsverkenning energielandschappen

Op woensdag 29 september om 20.00 is er een informatieavond over de gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Smelentos, Patersstraat 22, Evertsoord. Tijdens deze informatieavond brengt Energielandschap Horst a/d Maas u op de hoogte van de resultaten van de verkenningen, de stand van zaken en het vervolgproces. Daarnaast beantwoorden ze graag uw vragen. U kunt zich aanmelden voor deze avond via de volgende link: www.energielandschaphorstaandemaas.nl

Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn? Dan heeft u op 28 september de mogelijkheid om de themaraadsvergadering online te volgen. De gemeenteraad wordt die avond om 20.00 geïnformeerd over de gehele gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente. Deze themavergadering zal algemener zijn en minder specifiek ingaan op de verschillende dorpen, ook is er geen mogelijkheid om vragen te stellen. Deze themabijeenkomst wordt live uitgezonden, aangezien het nog niet mogelijk is om publiek toe te laten met betrekking tot de 1,5 meter-maatregel. U kunt de bijeenkomst nu volgen via de website met raadsinformatie: Live Gemeente Horst aan de Maas (raadsinformatie.nl). U hoeft hiervoor niet in te loggen, ook kan de uitzending teruggekeken worden. Vind u het fijner om het via Facebook te volgen? Dan kan ook, de themabijeenkomst wordt ook uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeenteraad: (3) Gemeenteraad Horst aan de Maas | Facebook.

 

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord gaan als één platform verder

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (kortweg BLKE) gaan per direct verder als één platform voor Kronenberg onder de naam: Dorpsraad Kronenberg. De naam BLKE komt hiermee te vervallen. De partijen hebben inmiddels meerdere sessies achter de rug om deze integratie vorm te geven.

In het voorjaar van 2020 startte het BLKE als werkgroep onder de Dorpsraad met als doel een aantal thema’s rondom leefbaarheid beet te pakken in Kronenberg en omgeving. Inmiddels is het BLKE uitgegroeid tot een groep die meerdere thema’s beetpakt, waarvan sommige ook door de Dorpsraad. Omdat het voor Kronenberg niet wenselijk is dat meerdere platforms/partijen bezig zijn met dezelfde thema’s, zijn de Dorpsraad en het BLKE in gesprek gegaan met als doel elkaar te versterken.
In een overleg op 5 juli j.l. is besloten dat de Dorpsraad en het BLKE per direct volledig gaan integreren. Dit betekent dat het bestuur van de Dorpsraad wordt uitgebreid met leden van het BLKE, waarbij de werkzaamheden van beide groepen doorgaan en zullen samensmelten.
Op deze manier heeft Kronenberg één platform voor en door haar inwoners.

Gemeente Horst a/d Maas zoekt deelnemers voor de Kinderraad!

Wil jij jouw stem en die van je leeftijdsgenoten laten horen in de gemeente? In september start de kinderraad van Horst aan de Maas. Laat de gemeente weten wat jullie bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen!

Als kinderraadslid of kinderburgemeester leer je veel over democratie en hoe je invloed kunt hebben op het bestuur van onze gemeente. De kinderraad gaat het hebben over onderwerpen als social media, pesten, klimaat en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Op 21 september is de eerste kinderraadsvergadering.

Kinderraadslid

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar? En wil jij jouw stem en die van je leeftijdsgenoten duidelijk laten horen bij de gemeente?

4 mei dodenherdenking: ook in Kronenberg

door de werkgroep Oorlogssporen:

 

Voor het tweede jaar op rij vond op 4 mei om 20.00 uur voor de kerk een sober en ingetogen herdenkingsmoment plaats voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het herdenkingsmoment, bij aanvang om 19.50 uur met een korte muzikale koraal,  gevolgd door het luiden van de  kerkklokken waarna om 19.58 Tom van Sundert het Taptoesignaal op zijn trompet blies gevolgd door 2 minuten stilte. Met z’n vieren,  Jurgen en Pim van de Beuken, Pieter Louwers en Tom van Sundert werd tot slot het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld.
Eerder die dag waren er al bloemen gelegd door de Dorpsraad bij het Razzia monument op het Kerkplein en het oorlogsmonument aan het Bedelaarspad. Als Werkgroep Oorlogssporen mochten wij een anonieme donatie van 100 euro ontvangen voor deze herdenking en hebben daarmee op beide locaties ook een bloemstuk mogen leggen, waarvoor hartelijk dank.
Daarmee werd dit jaar aan de dodenherdenking ook in Kronenberg weer op gepaste wijze aandacht besteed. Wederom een bijzonder en indrukwekkend momentje, ook zonder toeschouwers i.v.m. corona met dank de vier muzikanten van Fanfare Monte Corona, Star Licht & Geluid en Piet Philipsen.

Provincie voert onderhoudwerkzaamheden uit aan de Midden-Peelweg (N277)

Provincie Limburg voert in het weekend van 16 t/m 19 juli onderhoud uit aan de Midden-Peelweg. De weg is in dat weekend slecht toegankelijk. Dat bericht de Provincie in een brief aan de Dorpsraad:

 

Maastricht,19-04-2021

Beste heer/mevrouw,

Binnenkort start de Provincie Limburg met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de N277 de
Middenpeelweg ter hoogte van Sevenum-Maasbree. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en
volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een
toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning
Het asfaltonderhoud aan de N277 wordt gedurende een weekend uitgevoerd. Tijdens deze
werkzaamheden is de hoofdrijbaan tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef in Sevenum en de rotonde halfweg ter hoogte van Koningslust afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden starten op vrijdag 16 juli om 19:00 uur en duren tot maandagochtend 19 juli 6:00 uur, mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden.
Als de werkzaamheden door omstandigheden moeten worden voeren we deze uit in het
reserveweekend: van vrijdag 23 juli 19:00 uur tot maandag 26 juli 6:00 uur.

In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.

Bereikbaarheid
Zoals in de afbeelding is weergegeven, is de N277 tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef te
Sevenum en de rotonde Halfweg bij Koningslust geheel afgesloten voor alle verkeer. Het rijwielpad blijft aan westzijde open, de oostzijde zal ingericht worden voor eventuele calamiteiten.

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Het doorgaand verkeer wordt via de N277-N270-A73-N275 omgeleid. Deze omleiding is uiteraard middels bewegwijzering aangegeven.

We vertrouwen erop dat we u met dit schrijven voldoende hebben geïnformeerd.

Provincie Limburg

.

Kronenberg door de jaren heen

Onderwerpen

Contact

 

Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg

secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

KVK nr: 12040358