Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Nieuwjaarsgroet Dorpsraad 2021

Dat een gezamenlijke nieuwjaarsgroet dit jaar niet mogelijk is, wil natuurlijk niet zeggen dat we jullie niet alle goeds wensen voor 2021!
Daarom: de beste wensen voor 2021 en samen met jullie kijken we nog graag even kort terug op 2020 middels onderstaand filmpje. Dank aan Star Licht en Geluid voor de hulp!

De najaarsnieuwsbrief is uit!

Deze week viel/valt de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Dorpsraad op de mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen of wil je graag digitaal lezen? Klik dan onderstaand om een PDF van de nieuwsbrief te downloaden. 

Mocht je kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur die dan uiterlijk 1 maart 2021 naar: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl 

Dorpsraad Kronenberg wenst u fijne feestdagen en een inspirerend 2021!

 

Kronenberg voor de voedselbank

Ingezonden bericht:

Beste dorpsgenoten,

Aankomende 2 weken heeft u de mogelijkheid om mensen te helpen die iets minder te besteden hebben. Dit kunt u doen door producten te schenken aan de voedselbank. Er is vooral behoefte aan houdbare producten zoals: pasta, rijst, groenten in blik, sauzen etc. Maar ook verzorgingsproducten zoals shampoo of tandpasta o.i.d. zijn van harte welkom. 

 Niets moet, alles mag is het motto. Dus heeft u iets over wat u zou kunnen missen, dan is dit zeer welkom.

 Gedurende de komende twee weken kan er bij u aangebeld worden om de eventueel beschikbare producten op te halen. Dit is een Kronenbergs initiatief. 

 Alvast heel erg bedankt!

Bijeenkomst Kronenbergse verenigingen

Op 28 september vond in de Torrekoel een bijeenkomst plaats met een afvaardiging van Kronenbergse verenigingen. Doel van deze bijeenkomst was om input te krijgen vanuit de verengingen, het reilen en zeilen, wat er speelt en waar ze tegenaan lopen en of de Dorpsraad nog eventueel ergens mee zou kunnen ondersteunen.
Na een voorstelrondje met info over de verenging zoals leden-, bestuurs- en vrijwilligersaantallen, frequentie van bijeenkomsten/activiteiten werden er ook een aantal thema’s inhoudelijk besproken. Zo kwamen onder meer aan bod: financiën en subsidies, vinden en binden van vrijwilligers en leden en welke communicatiekanalen een vereniging tegenwoordig gebruikt. Al met al een prima bijeenkomst, waarbij afgesproken is om dit jaarlijks terug te laten keren op de agenda. Het is als een meerwaarde ervaren dat iedereen weer even op de hoogte is van elkaars ontwikkelingen. Als het goed is heeft de Dorpsraad inmiddels nagenoeg alle verenigingen in beeld en  had deze ook uitgenodigd de bijeenkomst. Mochten wij toch nog een verenging vergeten te zijn, dan meld dit aub even bij ons secretariaat. De notulen van de bijeenkomst zijn hieronder te downloaden/lezen:

Enexis informeert inwoners Kronenberg onvolledig over werkzaamheden de Hees

Enexis heeft zich onvoldoende gerealiseerd dat de werkzaamheden die sinds maandag 5 oktober gestart zijn aan de Hees in Kronenberg gevolgen hebben voor alle inwoners van Kronenberg. De netbeheerder is er bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet.

Omwonenden en bedrijven van de Hees en andere inwoners van Kronenberg schrokken zich afgelopen maandag toen bleek dat de straat plotsklaps een eenrichtingsweg geworden was. De Dorpsraad deed navraag bij de gemeente Horst aan de Maas en het blijkt dat Enexis zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de weg een doorgaande weg is voor verkeer van de Midden Peelweg en Kronenberg richting Sevenum. Direct aanliggende woningen hebben volgens de gemeente wel een brief ontvangen.  

Enexis Netbeheer laat in een schriftelijke reactie aan de Dorpsraad het volgende weten over de werkzaamheden: 

Enexis is momenteel bezig met het verzwaren van het elektriciteitsnet tussen Sevenum en Kronenberg.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is van de Hees tijdelijk een één richting weg gemaakt. Vanuit Kronenberg wordt het verkeer omgeleid naar Sevenum, vanuit Sevenum naar Kronenberg is de weg normaal bereikbaar. Dit is niet van toepassing voor de fietsers, zij kunnen de weg van beide zijde normaal gebruiken.

We voeren onze werkzaamheden gefaseerd uit in werkvakken van +/- 500 meter.  

Naar verwachting zullen de werkzaamheden +/- 2 maanden duren, dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Aanliggende panden aan de Hees en de Peperstraat zijn over de werkzaamheden geïnformeerd middels een brief.

Enexis Netbeheer

Voor vragen over het project kan contact opgenomen worden met Enexis Netbeheer via 088-857 70 00, optie 7. Vermeld hierbij het projectnummer: M.11828 zodat je doorverbonden wordt met de juiste medewerker.

Uitnodiging bijeenkomst Kronenbergse Bossen

Bijeenkomst Kronenbergse bossen – 21 september 20.00 uur

 Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord organiseert in samenwerking met Dorpsraad Kronenberg, gemeente Horst aan de Maas en Wild Beheer Eenheid (WBE) Sevenum een bijeenkomst over de Kronenbergse bossen.

Bas van de Lisdonk van de gemeente en Piet Vullinghs van WBE Sevenum verzorgen ieder een presentatie, waarin de vragen ‘Wat is er gebeurd?!’ en ‘Wat gaat er gebeuren? centraal staan. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De directe aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de kaalslag van de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventingroute door het paardencentrum Grandorse in samenwerking met de gemeente en het daaruit voortkomende verplichte compensatieplan. Ook is er aandacht voor het plaatsen van de borden en poorten op initiatief van WBE Sevenum in samenwerking met de gemeente.

 De bijeenkomst vindt plaats op 21 september om 20.00 uur in De Korhoen, Peelstraat 79 in Kronenberg. Ook jij kunt erbij zijn en jouw vraag stellen. Meld je dan aan voor 20 september via mhpwijnen@gmail.com. Corona stelt aanmelding verplicht.

BLKE roept politiek Horst aan de Maas op om te gaan voor leefbaarheid voor iedereen

Vanavond (25 augustus) was Frans Houwen namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord te gast bij de raadsvergadering van de gemeente Horst aan de Maas. Hij riep het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas op om oog te hebben voor de leefbaarheid van álle inwoners van Kronenberg en Evertsoord en niet alleen oog te hebben voor commercieel belang. Dat deed hij door te spreken tijdens het burgerpodium.

Helaas was er door corona weinig ruimte voor toehoorders op de publieke tribune, waardoor mensen die zich al hadden aangemeld er niet bij konden zijn. We danken jullie in ieder geval voor je steun. Je kunt terugkijken naar de bijdrage van Frans tijdens het burgerpodium (agendapunt 3), de gestelde vragen door verschillende leden van de gemeente- en burgerraad en de antwoorden van wethouder Beurskens daarop  via deze link: https://horstaandemaas.raadsinformatie.nl/vergadering/674919/Voorbereidende%20vergadering%2025-08-2020 ,  start vanaf 25.00 min tot en met 55.30 min 

Meer informatie over het burgerinitiatief vind je HIERWil jij ook deelnemen aan het burgerinitiatief? Meld je dan aan door een e-mail te sturen naar: mhpwijnen@gmail.com
Met je aanmelding geef je toestemming om je emailadres te gebruiken voor het toezenden van informatie over het burgerinitiatief.

Onderstaand de woorden van Frans gedurende de raadsvergadering:

Goedenavond medeburgers van de Gemeente Horst aan de Maas, beste politici, geacht college van B&W,

Mijn naam is Frans Houwen en ik sta hier namens het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord. Ik spreek hier namens een grote groep inwoners van beide dorpen die zich ernstig zorgen maken over de leefbaarheid in hun leef- en woongebied, omdat deze door diverse ontwikkelingen worden bedreigd.

Eind vorig jaar meldden een aantal burgers zich onafhankelijk van elkaar bij de Dorpsraad in Kronenberg. Ze zagen en hoorden dingen die hen verontrustte en waar ze aandacht voor vroegen. De Dorpraad heeft de bal opgepakt en dit heeft geleid tot een informatieavond in januari, met als doel te inventariseren of de geuite zorgen ook bij andere inwoners van Kronenberg en Evertsoord leven.

Tijdens die bijeenkomst bleek dat een groot aantal inwoners zich ernstige zorgen maakt over nog veel meer zaken dan die al besproken waren met de Dorpsraad. Ik noem er een aantal: 1) de kaalslag in de Kronenbergse bossen, 2) de geluidsoverlast van Toverland en Grandorse, en dat gaat verder dan het vuurwerk  3) de verkeersdrukte en verkeersveiligheid in de kernen en in de  omgeving van Kronenberg en Evertsoord, en tenslotte 4) de mogelijke horizonvervuiling door b.v. windmolens en zendmasten. Op basis van deze onderwerpen zijn 4 themagroepen geformeerd die autonoom aan de slag zijn gegaan met het in kaart brengen van de huidige situatie. In 2 vervolgbijeenkomsten van het Burgerinitiatief hebben we inmiddels gezamenlijk de voortgang besproken.

Het doel van het Burgerinitiatief in deze beginfase is het inventariseren van de situatie en met de juiste mensen in gesprek te komen, om samen naar mogelijkheden te zoeken en tot oplossingen te komen. Er hebben inmiddels meerdere verkennende gesprekken plaatsgevonden, waaronder met mensen van de Gemeente.

Het is belangrijk op te merken dat de Dorpsraad Kronenberg bewust een uitsluitend faciliterende rol vervult. Ze neemt geen standpunt in, omdat ze neutraal wil blijven naar alle inwoners. Het contact tussen het Burgerinitiatief en de Dorpsraad is uitstekend, en we houden elkaar voortdurend op de hoogte.

Vanavond sta ik hier om u als volksvertegenwoordiger op te roepen om leefbaarheid hoge prioriteit te geven. D.w.z. goede gezondheid en welzijn van de inwoners van onze Gemeente, te waarborgen.

Ik zou voorop willen stellen dat we ons terdege bewust zijn van het economisch belang van een aantal ontwikkelingen. Sommigen van ons zijn zélf ondernemer en er moet geld verdiend worden. Toch denken we dat momenteel het evenwicht tussen economisch belang en leefbaarheid op meerdere fronten in onbalans is.

Kronenbergse bossen
Over de bossen zijn we inmiddels in gesprek met de betrokken ambtenaar van de Gemeente en zullen we in gesprek blijven om nieuwe verrassingen te voorkomen. Toch willen we het verloop van de besluitvorming en uitvoering helder hebben. Daarom doet het Burgerinitiatief een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur d.m.v. het ingediende WOB-verzoek waarin vragen zijn gesteld over dit onderwerp. Dit WOB-verzoek en begeleidende brief zal op 8 september aanstaande aangeboden worden aan de Gemeenteraad en staat als nr. 40 vermeld op de lijst van ingekomen stukken.

De Raadsinformatiebrief van 25 mei j.l., naar aanleiding van de gestelde vragen door de PvdA fractie, bevat veel relevante informatie, hoewel het compensatieplan Grandorse nog slechts een concept versie is. Echter, het Burgerinitiatief wil nog méér weten en zien een antwoord op de gestelde vragen in het WOB-verzoek binnen de gestelde wettelijke termijnen dan ook graag tegemoet.

Toverland en Grandorse
De themagroep van het Burgerinitiatief is op bezoek geweest bij Toverland en in gesprek gegaan met mw. Maessen, woordvoerder namens Toverland, en de heer Gelissen, algemeen directeur van Toverland. De verschillen in beleving en inzicht zijn wel heel erg groot. Dan druk ik me nog voorzichtig uit; ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Een goede buur is belangrijk, maar de heer Gelissen begint zijn interview vorige week in de Hallo met “er is geen oplossing”. Inwoners van Kronenberg hebben ondertussen oordopjes nodig om in slaap te komen, kunnen vanwege het lawaai niet rustig buiten zitten in hun eigen tuin en  boeren moeten ’s avonds in de wei bij hun koeien aanwezig zijn om ongelukken op de Middenpeelweg en andere wegen te voorkomen. Het Burgerinitiatief wil in gesprek met Toverland samen zoeken naar oplossingen, maar de houding van Toverland maakt dit geen gemakkelijk verhaal.

Klachten werden en worden ingediend bij Toverland, Gemeente en politie, maar tot nu toe leidt dit niet tot vermindering van de overlast en handhaving door Gemeente en politie. In tegendeel, als we dhr. Gelissen zijn gang laten gaan wordt het alleen maar erger. U kunt daar als Gemeenteraad iets aan doen.

Die overlast geldt ook voor de aanwezigheid van Gransdorse en Equestrian Centre de Peelbergen, in onze dorpskernen en omgeving. Uit het verleden weten we dat afspraken met buurtbewoners niet worden nagekomen, de kaalslag in de Kronenbergse bossen voor de aanleg van een eventing-route laat onuitwisbare sporen na die bijna niet te compenseren zijn, het afsluiten van wegen, de verkeersonveilige situaties die zijn onstaan, en noem maar op.

Verkeersdrukte en verkeersveiligheid
De infrastructuur blijft met de komst van Toverland en Grandorse achter bij de veranderingen. Er is een duidelijk verkeersplan nodig voor de omgeving. Indien er al een plan bestaat, is een evaluatie nodig. Momenteel is het gebied tussen de autosnelwegen A67 en de A73 één groot netwerk van sluipwegen. Bijvoorbeeld passeren op de Kievietsweg in Kronenberg van slechts 4 meter breed, soms meer dan 100 auto’s op 1 dag; waaronder grote auto’s met paarden die niet kunnen wijken voor ander verkeer. Deze en andere wegen worden gebruikt voor straatraces. U heeft ongetwijfeld het artikel in de Hallo deze zomer gelezen. Ook de Blaktdijk wordt hiervoor ingezet.
Het burgerinitiatief is ook hier al in gesprek met een van de betrokken ambtenaren. Behalve de verkeersdrukte zijn ook de hoge snelheden in de kom van Kronenberg en de veiligheid bij de school onderwerp van gesprek.

Afrondend
Ons doel van vanavond is de politiek van de Gemeente Horst aan de Maas bewust te maken van de bedreiging van de leefbaarheid in Kronenberg en Evertsoord. Het Burgerinitiatief roept jullie op politieke moed te tonen, op te komen voor de leefbaarheid in onze leef- en woonomgeving en u niet blind te staren op de ambitie van het huidige en vroegere college van onze Gemeente. Heb, samen met het Burgerinitiatief, primair oog voor de leefbaarheid, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van uw Gemeente, en laat u niet uitsluitend leiden door economische belangen en prestige.
Alle informatie m.b.t. het Burgerinitiatief, ook deze presentatie, zijn en worden geplaatst op de website van de Dorpsraad Kronenberg. Wij dragen er zorg voor dat u als Gemeenteraadslid deze presentatie en de link naar alle informatie ontvangt. Uiteraard zijn wij altijd bereid een toelichting te geven

Ik dank u voor uw aandacht.

Frans Houwen, 25-08-2020

Regiegroep, Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Breng je stem uit voor een naam voor het Kronenbergse Bosgebied!

In de laatste nieuwsbrief vroegen we u een naam in te zenden voor het Kronenbergse Bosgebied. Door de verandering die het gebied momenteel doormaakt is de gemeente bezig het het plaatsen van toegangspoorten. Op deze poorten wordt een naam geplaatst. Welke naam? Dat bepaal jij!

Na het versturen van de nieuwsbrief hebben we drie reacties mogen ontvangen van inwoners van Kronenberg. De ingezonden namen zijn: De Heesbergen, ’t Brook en De Kroeënenbergse Bös. In onderstaande poll kun je een stem uitbrengen voor de naam die je voorkeur heeft. Er kan slechts één stem per computer worden uitgebracht. 

Breng je stem uit!
Klik onderstaand op de naam van je voorkeur en klik op ‘Breng je stem uit’. Daarna hebben we je stem ontvangen. Je kunt tot uiterlijk zondag 16 augustus je stem uitbrengen. Daarna geven we de uitslag door aan de gemeente. 

 

Uitnodiging bijeenkomst ‘Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’

door BLKE:

Aanstaande dinsdag 7 juli organiseert het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (BLKE) voor het eerst sinds de uitbraak van corona weer een fysieke bijeenkomst in de Torrekoel. Inwoners van beide dorpen worden uitgenodigd om de voortgang van de verschillende onderwerpen te bespreken. Uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM.

Datum: dinsdag 7 juli 2020
Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Torrekoel

Protocol Corona
Het protocol van de Torrekoel in verband met Corona is gebaseerd op de RIVM richtlijnen. Dat betekent o.a. dat we tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houden en thuis blijven bij klachten. Het volgen van die richtlijnen is essentieel voor een goed verloop van dit overleg. We vragen dan ook iedereen om zich te houden aan die richtlijnen en eventuele aanwijzingen vanuit de organisatie te volgen. Zo wordt de koffie door 1 persoon ingeschonken. Daarnaast is het nodig om jouw aanwezigheid of die van je buurman, moeder, opa, tante of partner van te voren kenbaar te maken via info@marleenwijnen.nl. Jouw gegevens zetten we op de presentielijst voor de beheerder van de Torrekoel. Dank voor ieders medewerking en jullie begrip.

Agenda
1. Welkom
2. Corona
3. Werkgroep Kronenbergse bossen
4. Werkgroep Grandorse / Toverland
5. Werkgroep Verkeer / Verkeersveiligheid
6. Werkgroep Horizonvervuiling
7. Informatie delen via website Dorpsraad
8. Volgende bijeenkomst
9. Vragen / W.v.t.t.k.


Toelichting agendapunten 3 – 6
Iedere werkgroep presenteert de stand van zaken vanaf juni tot nu en kijkt als dat kan vooruit. Voor de uitgevoerde activiteiten door de werkgroepen en regiegroep verwijzen we naar de eerder per mail toegezonden stand van zaken. Die zijn ook met deze uitnodiging meegestuurd. Zo is iedereen op de hoogte van wat er tot juni is gebeurd. De verslagen van de bijeenkomsten in januari en maart vind je hier: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/burgerinitiatiefkronenbergevertsoord/

 

Nieuwsbrief editie 4 op de mat

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Deze week viel/valt de nieuwe editie van de nieuwsbrief van de Dorpsraad op de mat. Heb je de nieuwsbrief niet ontvangen of wil je graag digitaal lezen? Klik dan onderstaand om een PDF van de nieuwsbrief te downloaden. 

Mocht je kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief, stuur die dan uiterlijk 1 september 2020 naar: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl 

 

Kronenberg door de jaren heen

Onderwerpen

Activiteiten Kalender

Contact

 

Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg

secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

KVK nr: 12040358