Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Leden regiegroep: Tjeerd Hiddema, Frans Houwen, Gert Jan Janssen, Rieky Sturme, Marleen Wijnen 
Ondersteund door Jacky Relouw namens Dorpsraad Kronenberg

Doelstelling: verbeteren en aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken in Kronenberg en Evertsoord

Begin dit jaar inventariseerde een groep bezorgde inwoners van Kronenberg & Evertsoord de zorgen over de leefbaarheid in Kronenberg & Evertsoord bij de andere inwoners van deze dorpen. Die inventarisatie liet zien dat de initiatiefnemers niet alleen staan in hun zorgen. Daarnaast bleek dat die zorgen ook gedeeld worden met inwoners buiten de grenzen van Kronenberg en Evertsoord. De toenemende (geluids)overlast van Toverland en Grandorse, de kaalslag in de Kronenbergse bossen, de mogelijke komst van een 40 meter hoge zendmast en de groeiende verkeersdrukte en daarmee gepaard gaande verkeersonveiligheid waren aanleiding voor die zorgen.

Werkgroepen
Het Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord was geboren. Op 5 maart werden vier werkgroepen gevormd (klik op de werkgroepen voor hun voortgang): 

De werkgroepen zijn meteen aan de slag zijn gegaan met deze onderwerpen. Echter op 17 maart ging alles op slot door het coronavirus en was elkaar ontmoeten onmogelijk. Maar dat wil niet zeggen dat er niets is gebeurd in de tussentijd. Integendeel.

Bewonersavonden
De regiegroep van het Burgerinitiatief, samen met een ambassadeur van de Dorpsraad Kronenberg, en de werkgroepen zijn aan de slag gegaan met het omzetten van die zorgen in actieplannen. Echter de presentatie van die actieplannen aan de hele groep kon niet doorgaan door de lockdown. Daarom is als alternatief een stand van zaken per onderwerp gemaakt. De aanwezigen bij een van de overleggen in januari en maart hebben die informatie al ontvangen per mail:

De eerste bijeenkomst vond plaats op 28 januari 2020 in de Torrekoel

De tweede bijeenkomst vond plaats op 5 maart 2020 in de Torrekoel.

Oproep aan alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord
Wil jij als betrokkene bij de leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord ook die informatie ontvangen én ben jij inwoner van Kronenberg of Evertsoord of deel je onze zorgen laat dat ons dan weten. We sturen je dan per e-mail de informatie toe. Jouw gegevens plaatsen we dan op de mailinglijst. Stuur een bericht aan: info@marleenwijnen.nl  Met het toesturen van je e-mailadres geef je toestemming voor het gebruik ervan om informatie over de voortgang van Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord toe te sturen. We hopen dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten in de Torrekoel.

Kronenberg en de Coronacrisis: update 23 april 2020

door Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord:

Eind maart hebben we via de dorps WhatsAppgroep zoveel mogelijk iedereen in het dorp geïnformeerd dat de Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord het voortouw neemt om zoveel mogelijk vraag en aanbod bij elkaar te brengen in Kronenberg als ergens extra ondersteuning nodig is. Vooral omdat deze stichting, waar de Kompeniej en de Wensbus onder vallen, al met name veel ouderen in beeld heeft. Daarnaast onderhoudt en heeft de stichting ook goede contacten met de praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, trajectbegeleiders dementie, KBO e.a..

Eerder hebben we ook aangegeven dat inwoners die een hulpvraag signaleren of zelf hulp willen bieden zich kunnen melden bij deze stichting. Een aantal inwoners heeft dat daadwerkelijk gedaan en is in middels ook actief. Dank daarvoor.

Wat is er gedaan en gebeurt er op dit moment:

 • De deelnemers van de Kompeniej kunnen niet meer bij elkaar komen in de Torrekoel maar het contact wordt onderhouden door hen regelmatig te bellen om te informeren hoe het met hen gaat en of er nog  extra ondersteuning nodig is.
 • Er worden ook telefonische contacten onderhouden met enkele andere dorpsgenoten die geen deelnemer van de Kompeniej zijn.
  Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam aan ons wil/mag doorgeven.
 • Een van de deelnemers maakt wekelijks een nieuwsbrief, de Kompeniejs extra, met daarin de laatste nieuwtjes en andere info, welke verspreid wordt onder de deelnemers en hun mantelzorgers.
 • Loes Houben is een actie gestart met schoolkinderen om kaarten en tekeningen te maken en deze bij ouderen in het dorp te bezorgen. Woensdag 8 april waren er al zo’n 84 gemaakt en bezorgd. Ken jij nog dorpsgenoten die dit mogelijk ook op prijs stellen vraag dan of zijzelf of jij hun naam  aan ons wil/mag doorgeven.

 • Vrijdagmorgen 10 april werd bij alle deelnemers van de Kompeniej een leuke  attentie i.v.m. Pasen bij hun thuis afgegeven.
 • Gezond kunnen blijven eten is belangrijk, vooral voor ouderen. Omdat er ouderen in het dorp zijn die niet meer zelf een goede warme maaltijd kunnen bereiden zijn we gestart met maaltijdservice: Gast aan tafel. Dit houdt in dat er bij de start op 3 april twee dorpsgenoten bereid zijn gevonden om twee extra maaltijden te koken. Deze versgekookte maaltijden worden door een groepje andere dorpsgenoten/vrijwilligers om 12 uur bij de zgn. gasten aan tafel op tourbeurt bezorgd.  
  Ken je iemand die hier mogelijk ook voor in aanmerking zou komen dan horen we dat graag.
 • De Wensbus vervoert op dit moment in principe geen personen, ook ter bescherming van de chauffeurs. Waar nodig kan nog wel een beroep gedaan worden op de Wensbus om bv. boodschappen op te halen. In een situatie is deze hulpvraag overigens ingevuld door de inzet van een vrijwilliger die de benodigde boodschappen meebrengt als ook eigen boodschappen worden gehaald.

Bovenstaande geeft een overzicht van de activiteiten die we tot nu toe hebben ondernomen. Uiteraard gebeurt er tussen dorpsgenoten onderling waarschijnlijk nog veel meer. Blijf daar vooral mee doorgaan. Mocht je toch signalen opvangen dat ergens extra ondersteuning nodig is, laat het ons weten en wij zoeken vanuit de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord graag mee naar een oplossing. Je kunt hiervoor contact opnemen met:

Will Kanters, email willkanters@kpnmail.nl of tel. 077-4673730 of
Piet Selen, email pietenwietjeselen1@home.nl of 06-11841811

Ondersteuning kwetsbare dorpsgenoten i.v.m Corona

Stichting Welzijn Kronenberg & Evertsoord gaat inwoners ondersteunen die door de maatregelen rondom Corona niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld hun boodschap te doen of mensen die behoefte hebben aan een praatje. Dorpsraad Kronenberg draagt dit initiatief een warm hart toe. Lees hierbij de oproep van Stichting Welzijn Kronenberg:

Beste dorpsgenoten,
Met de gemeente en  de Dorpsraad is afgesproken dat de Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord het voortouw neemt om e.e.a bij elkaar te brengen. We zijn hier op vrijdag 14 maart reeds mee gestart toen we de Kompeniej hebben gesloten. Vanuit deze stichting houden we samen met onze vrijwilligers contact met deze betreffende ouderen. We hebben ook altijd al goede contacten en werken samen met huisartsen, praktijkondersteuners, hulp bij dementie, wijkteam etc.
Van daaruit krijgen we inmiddels ook al hulpvragen die wij opgepakt hebben.
Ook dorpsgenoten die door de  ontstane situatie in de problemen komen, bv. met boodschappen doen, maaltijdbereiding of anderszins kunnen zich melden bij onderstaande personen van de Stichting.

Zelf hulp bieden?
Wil en kun je iets doen of signaleer je ergens een hulpvraag die iemand niet opgelost kan krijgen meld het dan bij Nel Vaessen of ondergetekende. Wil je zelf een bijdrage leveren laat het ons ook even weten. Zo kunnen we de krachten bundelen en zo efficiënt mogelijk inzetten.

Contactpersonen
Nel Vaessen (beroepskracht bij de Kompeniej) tel. 06-30084037  of n.vaessen@vorkmeer.nl
Piet Selen  tel. 06-11841811 of pietenwietjeselen1@home.nl  

Tweede bijeenkomst Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord wederom een succes

Ook de tweede bijeenkomst op 5 maart 2020 in het kader van ‘Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord’ werd drukbezocht. Oude bekenden en nieuwe gezichten bezochten de Torrekoel.

 Tijdens deze bijeenkomst werden, het verslag van de vorige keer en  de ondernomen activiteiten door de regiegroep bestaande uit vijf bezorgde inwoners uit Kronenberg besproken. Daarnaast werden vier werkgroepen gevormd die ieder met een van de thema’s die de leefbaarheid bedreigen aan de slag gaan. Die thema’s zijn: Toverland/Grandorse, Verkeer en verkeersveiligheid, Kronenbergse bossen en Horizonvervuiling. De volgende bijeenkomst vindt plaats als dit weer mogelijk is (i.v.m. de maatregelen rondom Corona. Volg deze website of de Facebookpagina van de Dorpsraad voor bekendmaking van de nieuwe datum.

Bijeenkomst leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord

Afgelopen 28 januari vond er een bijeenkomst over de leefbaarheid van Kronenberg en Evertsoord plaats in de Torrekoel. De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van een groep bezorgde inwoners en gefaciliteerd door de Dorpsraad. Op de agenda stond een aantal punten waarover inwoners van Kronenberg en Evertsoord zich zorgen maken of graag over mee praten.

 De bijeenkomst werd uiteindelijk drukbezocht waardoor er is besloten om er een vervolg aan te geven. Het verslag van de avond is te downloaden via de onderstaande knop. De volgende bijeenkomst staat gepland op 5 maart 2020 om 19.30 uur in de Torrekoel. Iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig.

75 jaar bevrijding in Sevenum, Kronenberg en Evertsoord: 22 t/m 24 november

De Tweede Wereldoorlog, de jaren 1940 tot 1945 lijken al weer heel ver achter ons te liggen. Een donkere periode die ook in onze dorpen veel verdriet en ellende met zich mee heeft gebracht. Dorpsgenoten die in militaire dienst gesneuveld zijn, de dorpsgenoten die als gevolg van hun deportatie tijdens de grote Kerkrazzia niet terugkeerden uit Duitsland, dorpsgenoten die soms door domme pech of een andere reden deze periode niet overleefd hebben. De moed die er voor nodig was om de vele onderduikers in deze regio onderdak te geven of anderszins te helpen. Er zijn nog maar weinig mensen die uit eigen ervaring over deze periode kunnen vertellen. Om stil te staan bij de gebeurtenissen en wat deze periode hier in onze dorpen betekend heeft en wij nu hier al 75 jaar in vrede mogen leven is een uitgebreid programma gemaakt. Een werkgroep bestaande uit leden van de Heemkunde vereniging, het Oranje Comité en de werkgroep Oorlogssporen Kronenberg heeft een uitgebreid en gevarieerd programma samengesteld en nodigt u van harte uit om aan een of meerdere activiteiten deel te nemen.

Alle activiteiten zijn gratis en u bent van harte welkom.

BEKIJK HET HELE PROGRAMMA

Burgemeester Ryan Palmen brengt bezoek aan Kronenberg

Sinds 1 april 2019 is Ryan Palmen burgemeester van Gemeente Horst aan de Maas. Om kennis te kunnen maken met de inwoners van de gemeente maakt hij een tour langs de verschillende dorpen.
Aanstaande dinsdagavond 15 oktober brengt hij een bezoek aan Kronenberg. Via deze weg nodigen we alle verenigingen en stichtingen van Kronenberg uit om hier bij te zijn. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.
Op deze avond zullen o.a. SV KronenbergFanfare Monte CoronaKjem Kronenberg wat het verenigingsleven voor Kronenberg doet en Kronenberg voor het verenigingsleven. Zorg dat je erbij bent!

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 14 oktober 12.00 uur.

https://forms.gle/pYdcPuo3kjueknt87 

Jaarlijkse rommelmarkt in Kronenberg

Op zondag 7 april van 13.00 tot 16.00 uur wordt in de Torrekoel de jaarlijkse rommelmarkt door fanfare Monte Carona georganiseerd in Kronenberg. Allerhande spullen worden aangeboden zoals: speelgoed, huis & tuin artikelen, keukenspullen, kleding, elektronica, curiosa, boeken, glaswerk, etc…

Alle “waardevolle” items worden in een aparte stand tegen een vaste prijs verkocht. Entree hiervoor bedraagt €2,–

Toegang tot rommelmarkt bedraagt eveneens  €2,–

De opbrengst van deze rommelmarkt komt ten goede aan het uniformen- en instrumentenfonds van fanfare Monte Corona.

Infoavond ‘Wonen in Kronenberg’ groot succes!

Bouwplannen en mogelijkheden met het dorp besproken

Donderdag 29 november j.l. was er een informatieavond met het thema Wonen in Kronenberg. De avond werd druk bezocht en de dorpsraad inventariseerde de behoefte naar huur- én koopwoningen en bouwkavels.

Achter de schermen worden er weer plannen gesmeed om te gaan bouwen in Kronenberg waarbij mogelijk kan worden voldaan aan de vraag naar koop- én huurwoningen. Echter, één van de pijlers van de gemeente is bouwen naar behoefte. En daarvoor hebben we jullie nodig!

Gemeente Horst a/d Maas. Stichting Energie Kronenberg, Mark van Lier Aannemersbedrijf en Reindonck Bouw informeerden de aanwezigen over de eventuele mogelijkheden. Er is echter nog heel veel mogelijk en er ligt nog weinig vast. Daarom vragen we jou: wat is jouw woonwens in Kronenberg?

Ben jij starter? Groter of juist kleiner gaan wonen? Of toch liever huren? Herken je jezelf in deze vragen, heb je plannen voor de nabije toekomst of ben je gewoon geïnteresseerd?

Maar…, heb je de informatieavond gemist of heb je de avond bezocht maar niet direct je interesse getoond?

Vul dan alsnog het interesseformulier in en mail dit door aan: secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

 Heb je nog vragen over dit thema? Mail dan naar bovenstaand e-mailadres of benader een van de mensen uit de werkgroep Wonen (Esther Vullings, Paul Janssen, Jack Gommans, Rick Sturme, Mariëlle Claassens). Samen werken we aan leefbaar Kronenberg! Nu en in de toekomst.  

Weide bij boerderij fam. Draak wordt ‘Hoeswei’

De weide voor de boerderij van Jac en Danielle Draak wordt de komende periode omgetoverd tot ‘Hoeswei beej Crouwels’. Het echtpaar, dat aan de Simonsstraat in Kronenberg woont, gaat aan de slag om hun weide weer in oude glorie te herstellen en er een ecologische parel van te maken. 

“Bij het realiseren van het geheel willen we de buurt graag betrekken”

Over twee weken gaat er dan eindelijk een start gemaakt worden met de omvorming tot een Hoêswei. Het is de bedoeling om de weide en de schuur weer in originele staat terug te brengen. “We willen extra hoogstam fruitbomen aanplanten om de gaten op te vullen, twee houten poorten plaatsen, het prikkeldraad deels vervangen door hagen en achter in de wei komt een “koêl”. Bij het realiseren van het geheel willen we de buurt graag betrekken,” vertel Sjak op zijn Facebookpagina.  Opvallend detail is dat Sjak en Daniëlle vanaf volgend jaar de tuin open willen stellen voor dorpsgenoten. Er zullen dan onder andere snoeicursussen worden gegeven. 

Hulp bij het plan
Dit enorme plan is niet alleen tot stand gekomen. Zowel bij de voorbereiding als dadelijk bij de uitvoering zullen Landschap Horst aan de Maas, IKL, de Plattelandscoöperatie en Stichting Groengroep Sevenum ondersteuning bieden. Ook wordt er een beroep gedaan op het dorp om een handje te komen helpen.

Kom jij ook?
Op zaterdag 24 november zal er een start worden gemaakt met de realisatie en iedereen is uitgenodigd om te komen kijken en helpen. Vanaf 09.00 uur wordt er begonnen op de Simonsstraat 29 in Kronenberg. Kom jij ook? Opgeven is niet nodig en deelname is gratis. Tot dan!

Kronenberg door de jaren heen

Onderwerpen

Activiteiten Kalender

Contact

 

Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg

secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

KVK nr: 12040358