Onderduikers kamp “Oranje Vrijstaat 1″

In 1943 waren er bij het Noord Limburgse verzet plannen om in de gemeente Sevenum een militaire opleiding op te zetten voor een Orde Dienst, kortweg O.D. genoemd. Deze O.D. was vanuit legerkringen opgericht als een gewapende illegale organisatie, die na de bevrijding bij het dan herstelde wettige gezag militaire en politionele acties zou kunnen verrichten.
Begin juni 1943 kregen er al enkele personenopdracht om in de bossen van Kronenberg voorbereidingen te treffen voor het oprichten van een verzet- en onderduikers kamp.
De bedoeling was, dat het Bovensbos in Helden, waar al eerder een militaire verzetsgroep verbleef,  enigszins ontlast zou worden en dat er in Kronenberg een zelfde groep gevormd zou worden.
In juli 1943 moest Bovensbos echter door verraad op stel en sprong ontruimd worden. Een gedeelte van de verzetsmensen, waaronder het paramilitaire kader  van de groep, werd nu ondergebracht in het reeds provisorisch ingerichte basiskamp te Kronenberg.

Een kijkje in het verzet – en onderduikers kamp in de Kronenbergse bossen. Dit onderduikers kamp kwam in de zomer van 1943 tot stand. Naast verzetsmensen en onderduikers verbleven er ook tijdelijk piloten van neergestorte vliegtuigen.
Foto overgenomen uit “Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum, Kronenberg Evertsoord”
Uitgave Heemkundevereniging Sevenum 22-11-2014 pag.43

Op 17 juli kwam de groep, bestaande uit 16 personen, per vrachtwagen aan bij de boerderij van Joep en Stien Zeelen ( zie verderop infobord Boerderij Zeelen). Een paar mensen konden slapen in de schuur van de familie Zeelen. De rest trok naar het basiskamp in de bossen, vanaf de boerderij zo’n 1350 meter westwaarts gelegen in de bossen. Daar werd het kamp later verder afgebouwd.
Toen het voltooid was, verbleven er ongeveer 25 mannen. Het kamp kreeg de naam “Oranje Vrijstaat” en stond onder leiding van luitenant Jan Gijbers. Hij was een beroepsmilitair en werd in de wandeling “de Luit”genoemd. Met dit militaire verzetskamp in de Kronenbergse bossen, was niet iedereen blij. De militaire activiteiten vormden immers een niet denkbeeldig gevaar voor het plaatselijke  onderduikers werk , L.O. genaamd. Bij ontdekking door de Duitsers zou dit ernstige gevolgen kunnen hebben, met name voor de plaatselijke bevolking.

Leden van de verzetsgroep te paard in de Kronenbergse bossen (1943).
v.l.n.r.: Leo Jans (Venlo), luitenant Jan Gijsbers (Venlo), Miep van Kessel (Sevenum), Barend Siemeling (Hoogeveen)
en Tom Mennen (Kronenberg).
Foto overgenomen uit “Oorlogsbeeld 1940-1945 Sevenum, Kronenberg Evertsoord”
Uitgave Heemkundevereniging Sevenum 22-11-2014 pag.45

 

Na ongeveer een maand bleek, dat het verblijf van zoveel mannen in het kamp inderdaad een aanzienlijk gevaar vormde. Er werden toen een aantal personen ondergebracht bij boeren en burgers in en om Kronenberg. Alleen het kadercommando bleef in het kamp. Van hieruit werd iedereen tijdig opgeroepen voor bijeenkomsten. Die vonden onder meer plaats in de lagere school te Kronenberg. Hier werden oefeningen gehouden en wapeninstructies gegeven.
Naast de verzetsmensen en onderduikers, die voor bepaalde tijd in het kamp verbleven werden er via Zeelen Joep regelmatig ook bemanningen van gecrashte vliegtuigen opgevangen en verder geholpen.
Bron: Kronenberg Levend dorp, pag. 202

 

Kapelaan van Enckevort draagt voor zijn mede onderduikers de H. Mis op in de Kronenbergse bossen.
V.l.n.r.: Kapelaan Grad van Enckevort (Sevenum), onbekend, Jacq. Teeuwen (Blerick), Herman Janssen,
Wiel Peeters (Maasbree), Hand Verstegen (Kronenberg), Jeu Hoeijmakers (Kronenberg), onbekend.