Dorps Omgevings Programma

In een jaar waarin Kronenberg op een grandioze wijze haar 75-jarig bestaan heeft gevierd is de
dorpsraad gestart met de voorbereidingen om het DOP Kronenberg, opgesteld in 2004,
op te frissen. De reden voor ons om dit te gaan doen was duidelijk; het uitvoeringsprogramma  van het 1e DOP Kronenberg (lijst van projecten) was aan verversing toe.

Veel projecten die in 2004 op deze lijst waren gezet zijn in de afgelopen 3 jaar uitgevoerd of konden, omdat de omstandigheden zich hebben gewijzigd, als “niet meer
actueel” van de lijst worden gehaald. De gemeenschap Kronenberg heeft samen met de gemeente de afgelopen 3 jaren heel wat zaken opgepakt en naar tevredenheid afgerond.
Ons dorp is er mooier en leefbaarder door geworden maar wij zijn van mening dat het nog beter kan.

Dop III

DOP III vragenlijst en het eindrapport van het onderzoek

Download hier de DOP III Vragen lijst  via de downloadknop            

Download hier het DOP III eindrapport via de downloadknop            

Dop II

 

Download hier het DOP-III bestand via de downloadknop                 

Download hier het DOP-II bestand via de downloadknop                  

Download hier het DOP-II bijlage bestand via de downloadknop