Welkom op de website van Dorpsraad Kronenberg

De Dorpsraad Kronenberg heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.

Op onze website vind u alle actuele en relevante informatie over Kronenberg en de directe omgeving. We publiceren hier onze actualiteiten, activiteiten en nieuwtjes waarmee wij proberen de inwoners van Kronenberg te betrekken bij ontwikkelingen en plannen van de gemeente.

Wij staan open voor tips, ideeen en initiatieven. Wij zijn er voor u en vertegenwoordigen u bij de gemeente. We zijn dan ook zeer blij met alle informatie die wij van u krijgen. Wilt u met ons in contact komen stuurt u ons dan graag een bericht.

Energielandschap Horst aan de Maas organiseert infoavond over voortgang gebiedsverkenning energielandschappen

Op woensdag 29 september om 20.00 is er een informatieavond over de gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente Horst aan de Maas. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Smelentos, Patersstraat 22, Evertsoord. Tijdens deze informatieavond brengt Energielandschap Horst a/d Maas u op de hoogte van de resultaten van de verkenningen, de stand van zaken en het vervolgproces. Daarnaast beantwoorden ze graag uw vragen. U kunt zich aanmelden voor deze avond via de volgende link: www.energielandschaphorstaandemaas.nl

Is het niet mogelijk om aanwezig te zijn? Dan heeft u op 28 september de mogelijkheid om de themaraadsvergadering online te volgen. De gemeenteraad wordt die avond om 20.00 geïnformeerd over de gehele gebiedsverkenning naar Energielandschappen in de gemeente. Deze themavergadering zal algemener zijn en minder specifiek ingaan op de verschillende dorpen, ook is er geen mogelijkheid om vragen te stellen. Deze themabijeenkomst wordt live uitgezonden, aangezien het nog niet mogelijk is om publiek toe te laten met betrekking tot de 1,5 meter-maatregel. U kunt de bijeenkomst nu volgen via de website met raadsinformatie: Live Gemeente Horst aan de Maas (raadsinformatie.nl). U hoeft hiervoor niet in te loggen, ook kan de uitzending teruggekeken worden. Vind u het fijner om het via Facebook te volgen? Dan kan ook, de themabijeenkomst wordt ook uitgezonden via de Facebookpagina van de gemeenteraad: (3) Gemeenteraad Horst aan de Maas | Facebook.

 

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord gaan als één platform verder

Dorpsraad Kronenberg en Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg en Evertsoord (kortweg BLKE) gaan per direct verder als één platform voor Kronenberg onder de naam: Dorpsraad Kronenberg. De naam BLKE komt hiermee te vervallen. De partijen hebben inmiddels meerdere sessies achter de rug om deze integratie vorm te geven.

In het voorjaar van 2020 startte het BLKE als werkgroep onder de Dorpsraad met als doel een aantal thema’s rondom leefbaarheid beet te pakken in Kronenberg en omgeving. Inmiddels is het BLKE uitgegroeid tot een groep die meerdere thema’s beetpakt, waarvan sommige ook door de Dorpsraad. Omdat het voor Kronenberg niet wenselijk is dat meerdere platforms/partijen bezig zijn met dezelfde thema’s, zijn de Dorpsraad en het BLKE in gesprek gegaan met als doel elkaar te versterken.
In een overleg op 5 juli j.l. is besloten dat de Dorpsraad en het BLKE per direct volledig gaan integreren. Dit betekent dat het bestuur van de Dorpsraad wordt uitgebreid met leden van het BLKE, waarbij de werkzaamheden van beide groepen doorgaan en zullen samensmelten.
Op deze manier heeft Kronenberg één platform voor en door haar inwoners.

Gemeente Horst a/d Maas zoekt deelnemers voor de Kinderraad!

Wil jij jouw stem en die van je leeftijdsgenoten laten horen in de gemeente? In september start de kinderraad van Horst aan de Maas. Laat de gemeente weten wat jullie bezig houdt en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen!

Als kinderraadslid of kinderburgemeester leer je veel over democratie en hoe je invloed kunt hebben op het bestuur van onze gemeente. De kinderraad gaat het hebben over onderwerpen als social media, pesten, klimaat en hoe onze gemeente nog leuker zou kunnen zijn voor kinderen. Op 21 september is de eerste kinderraadsvergadering.

Kinderraadslid

Ben jij tussen de 10 en 14 jaar? En wil jij jouw stem en die van je leeftijdsgenoten duidelijk laten horen bij de gemeente?

4 mei dodenherdenking: ook in Kronenberg

door de werkgroep Oorlogssporen:

 

Voor het tweede jaar op rij vond op 4 mei om 20.00 uur voor de kerk een sober en ingetogen herdenkingsmoment plaats voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Het herdenkingsmoment, bij aanvang om 19.50 uur met een korte muzikale koraal,  gevolgd door het luiden van de  kerkklokken waarna om 19.58 Tom van Sundert het Taptoesignaal op zijn trompet blies gevolgd door 2 minuten stilte. Met z’n vieren,  Jurgen en Pim van de Beuken, Pieter Louwers en Tom van Sundert werd tot slot het eerste couplet van het Wilhelmus gespeeld.
Eerder die dag waren er al bloemen gelegd door de Dorpsraad bij het Razzia monument op het Kerkplein en het oorlogsmonument aan het Bedelaarspad. Als Werkgroep Oorlogssporen mochten wij een anonieme donatie van 100 euro ontvangen voor deze herdenking en hebben daarmee op beide locaties ook een bloemstuk mogen leggen, waarvoor hartelijk dank.
Daarmee werd dit jaar aan de dodenherdenking ook in Kronenberg weer op gepaste wijze aandacht besteed. Wederom een bijzonder en indrukwekkend momentje, ook zonder toeschouwers i.v.m. corona met dank de vier muzikanten van Fanfare Monte Corona, Star Licht & Geluid en Piet Philipsen.

Provincie voert onderhoudwerkzaamheden uit aan de Midden-Peelweg (N277)

Provincie Limburg voert in het weekend van 16 t/m 19 juli onderhoud uit aan de Midden-Peelweg. De weg is in dat weekend slecht toegankelijk. Dat bericht de Provincie in een brief aan de Dorpsraad:

 

Maastricht,19-04-2021

Beste heer/mevrouw,

Binnenkort start de Provincie Limburg met de uitvoering van asfaltonderhoud aan de N277 de
Middenpeelweg ter hoogte van Sevenum-Maasbree. Uiteraard willen we de omgeving zo goed en
volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een
toelichting op onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.

Planning
Het asfaltonderhoud aan de N277 wordt gedurende een weekend uitgevoerd. Tijdens deze
werkzaamheden is de hoofdrijbaan tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef in Sevenum en de rotonde halfweg ter hoogte van Koningslust afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden starten op vrijdag 16 juli om 19:00 uur en duren tot maandagochtend 19 juli 6:00 uur, mits er geen hinder wordt ondervonden van de weersomstandigheden.
Als de werkzaamheden door omstandigheden moeten worden voeren we deze uit in het
reserveweekend: van vrijdag 23 juli 19:00 uur tot maandag 26 juli 6:00 uur.

In onderstaande afbeelding is het betreffende werkgebied ter verduidelijking weergegeven.

Bereikbaarheid
Zoals in de afbeelding is weergegeven, is de N277 tussen de rotonde ter hoogte van het Kleef te
Sevenum en de rotonde Halfweg bij Koningslust geheel afgesloten voor alle verkeer. Het rijwielpad blijft aan westzijde open, de oostzijde zal ingericht worden voor eventuele calamiteiten.

Uiteraard zijn de hulpdiensten geïnformeerd over onze werkzaamheden.

Het doorgaand verkeer wordt via de N277-N270-A73-N275 omgeleid. Deze omleiding is uiteraard middels bewegwijzering aangegeven.

We vertrouwen erop dat we u met dit schrijven voldoende hebben geïnformeerd.

Provincie Limburg

.

Oneigenlijke stemmen uitgebracht

Helaas hebben we moeten constateren dat er oneigenlijke stemmen zijn uitgebracht op de poll over de nieuwe straatnaam van Kronenberg.
Omdat hiermee de uitslag niet meer betrouwbaar is en daarmee ook geen weergave is van hetgeen inwoners van Kronenberg vinden, hebben we moeten besluiten om een nieuwe telling te doen, met een aangepast systeem. Had je al een stem uitgebracht? Breng dan snel je stem opnieuw uit via: http://www.dorpsraadkronenberg.nl/welke-naam-krijgt-de-nie…/

De reactietermijn is verlengd t/m 21 februari 12:00 uur

 

Welke naam krijgt de nieuw aan te leggen weg in Kronenberg?

De voorbereidingen voor het nieuwbouwplan “Aardsbroek” (Kronenberg Zuid-West) in Kronenberg zijn in volle gang. Momenteel doet projectontwikkelaar Hertoghave onderzoek naar de behoefte en eind 2020 werd het bestemmingsplan al goedgekeurd door de gemeente.

De woningen komen te liggen aan een weg die loopt van de Simonsstraat naar de Meerweg. Aangezien de weg nog aangelegd moet worden, is er nog geen naam bekend voor deze straat. De Dorpsraad denkt mee in het proces om te komen tot een straatnaam en heeft de werkgroep naamgeving van de Heemkunde Vereniging Sevenum om advies gevraagd. Daarnaast kwam er een inzending van de werkgroep Oorlogssporen van de Dorpsraad. Als inwoners van Kronenberg vragen we jullie nu om hulp bij de keuze de nieuwe naam.

Breng je stem uit!
De vier ingezonden namen zijn: Den Arst, De Mer, Aardsbroek en Henri Vullinghsstraat. In onderstaande poll kun je een stem uitbrengen voor de naam die je voorkeur heeft. Er kan slechts één stem per computer worden uitgebracht. Stemmen kan tot uiterlijk zaterdag 20 februari 12.00 uur. Daarna sturen we de uitslag naar de gemeente en gaan zij toetsen of deze naam mogelijk is.

Uitleg namen
Om een goede keuze voor een naam te maken, is het handig te weten waar ze vandaan komen. Daarom een beschrijving van de herkomst:

Den Arst/ De Mer / Aardsbroek
Deze namen die ingezonden zijn door de Heemkunde Vereniging komen uit kaarten uit het verleden. De naam Den Arst kwam voor op de Novaele Thiendekaart uit 1745 en de exacte afkomst ervan is niet met zekerheid te zeggen.

 

De kaarten zijn afkomstig van de Heemkunde Vereniging Sevenum

De Mer is afgeleid van het gebied nabij de St. Antoniuskapel. De naam betekent “het Meer” en is terug te vinden op de eerste Kadastrale kaart. Ook de Meerweg is afgeleid van dit gebied/meer.

Broeken zijn lager gelegen stukken natte grond. De naam Aardsbroek verwijst dan ook naar het nabij gelegen, lager stuk natte grond. De exacte afkomst van “Aards” is niet helemaal zeker, maar het vermoeden binnen de Heemkunde Vereniging bestaat dat die afgeleid is van de familie Aards/Aerts die in het verleden meerdere stukken grond bezat in Kronenberg.

Henri Vullinghsstraat – Inzending van werkgroep Oorlogssporen Kronenberg
Het is op veel plaatsen een goede gewoonte om dorpsgenoten die iets bijzonders hebben gedaan of betekenis hebben gehad voor het dorp een eigen straatnaam te geven.
Dit is een unieke kans om een wereldwijd vermaarde dorpsgenoot nu ook hier een eigen straatnaam te geven. Grashoek kent nl. een Pastoor Vullinghsstraat, Grubbenvorst heeft een Pastoor Vullinghsplein en ook in  Sevenum is een Pastoor Vullinghsstraat en plein en Kronenberg…………..????
Middels deze brief willen wij als werkgroep Oorlogsporen Kronenberg dan ook oud dorpsgenoot Henri Vullinghs, geboren  op 14 september 1883 aan nu Renkensstraat 24 en overleden op 9 april 1945 in Bergen Belsen voor dragen. Als Pastoor in Grubbenvorst was hij een van de grootste organisatoren van hulp aan piloten, onderduikers en joden in de gehele provincie Limburg en redde daarmee o.a. ook het leven van meer dan 125 joodse kinderen die in deze regio bij gezinnen werden ondergebracht.

Op 1 mei werd hij gearresteerd in Grubbenvorst. Op 1 juni 1944 overgebracht naar Kamp Vught waar hij zwaar mishandeld werd. Op 8 september 1944 werd hij op transport gezet naar concentratiekamp Sachsenhausen en vervolgens naar kamp Bergen Belsen waar hij 6 februari arriveerde.
Eind maart, begin april werd hij ziek en stierf aan dysenterie op 9 april 1945 .

Henri Vullinghs werd voor zijn verzetsactiviteiten onderscheiden met:
– Het Nederlandse Verzetsherdenkingskruis
– Het Franse Croix de chevalier de la Légion d’honneur
– De Israëlische Yad Vashem  en daarbij behorende naam  op gedenkplaat en boom in Israel zelf

Tijdens de expositie 75 jaar bevrijding november 2019 in de Torrekoel is ook aandacht besteedt aan de rol van Henri Vullinghs tijdens de jaren 40-45 middels een lezing door Herman van Rens en in de expositie.

Project “Geef ze een gezicht” met kinderen De Kroevert.
In 2020 is door de Heemkunde vereniging Sevenum, werkgroep Oorlogssporen Kronenberg en de basisscholen in Sevenum en Kronenberg in het kader van 75 jaar bevrijding het project “Geef ze een gezicht” gestart.  Doel was in elk dorp een dorpsgenoot  met bijzondere verdienste in de periode 40-45 in de schijnwerper te zetten. In gezamenlijk overleg was de keuze voor Kronenberg op Pastoor Vullinghs gevallen. Helaas werden een aantal activiteiten ten gevolge van Corona niet meer mogelijk en is het project gestopt. Wel is inmiddels afgesproken het project voorjaar 2021 weer opnieuw op te pakken. Hoe mooi zou het zijn, mocht de keuze  op de hieronder voorgestelde straatnaam vallen bv. de onthulling van de straatnaam samen met de kinderen als onderdeel van het project een plekje te geven. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden voor inpassing in dit project .
Een unieke kans dus om samen met de lagere schoolkinderen van de Kroevert in het kader van dit project heden en verleden met elkaar te verbinden.

Ook onderdeel wandelroute Oorlogssporen Kronenberg? 
Tevens zou deze straat met een of zelfs twee infoborden over Henri Vullinghs toegevoegd kunnen worden aan de wandelroute Oorlogsporen Kronenberg. Een mooie aanvulling voor de wandelroute.

Kortom, laten we als dorp trots zijn op deze dorpsgenoot en hem ook in Kronenberg het respect en de waardering doen toekomen die hij ook hier verdient.
Omdat er al meerdere malen de naam Pastoor Vullinghs is gebruikt stellen wij voor deze nieuwe straat in Kronenberg te noemen de
                                                                 

Henri Vullinghsstraat
DORPSGENOOT EN VERZETSSTRIJDER
*14-9-1883    9-4-45 Bergen Belsen

Arriva past dienstregeling bus Kronenberg aan

Arriva past de dienstregeling van de lijnbus in kronenberg aan. Het openbaar vervoer in Kronenberg wordt verzorgd door de OV-lijntaxi 789, die rijdt vanaf Evertsoord via Sevenum en Horst tot Melderslo. Deze belbus rijdt zeven dagen per week ieder uur tot 23 uur, alleen na reservering.

Na een uitgebreide evaluatie van de OV-lijntaxi’s door Arriva in heel Limburg is gebleken dat deze niet overal en altijd in een behoefte voorzien. Dat geldt ook voor de OV-lijntaxi in Kronenberg. Deze wordt op doordeweekse dagen overdag goed gebruikt en ook in het weekend overdag worden regelmatig ritten geboekt. Maar ’s avonds wordt er zeer beperkt gebruik van gemaakt. En dat was nog voor corona, schrijft de vervoerder. In samenspraak met onze opdrachtgever, de provincie Limburg, hebben wij besloten met deze dienst op alle dagen na 19 uur geheel te stoppen. Mede vanwege  de corona-pandemie en de grote invloed hiervan op het busgebruik laten wij deze maatregel al snel ingaan. Vanaf 21 februari a.s. is deze verbinding ’s avonds niet meer te reserveren. OV-lijntaxi 789 blijft overdag tussen 7.30 en 19 uur ieder uur op afroep beschikbaar.

Naast het openbaar vervoer beschikt Kronenberg ook over een Wensbus. Dit vervoer, verzorgt door vrijwilligers is te reserveren via: 06-25168466. Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur. 

GOED NIEUWS IN MINDERE TIJDEN: Er wordt weer gebouwd in Kronenberg!

Aan de zuidkant van Kronenberg is uitbreidingsplan Aardsbroek volop in ontwikkeling. Inmiddels is het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en is het bestemmingsplan eind 2020 vastgesteld door de Raad van Horst aan de Maas.

Het plan voorziet in koop- en huurwoningen voor starters, eenpersoonshuishoudens, gezinnen en senioren. Ook zijn er enkele bouwkavels voor een vrijstaande woning beschikbaar. In de uitwerking van het plan is het historische beeld van de karakteristieke Limburgse langgevelboerderijen als uitgangspunt is genomen. Het plan is ruimtelijk opgezet en voorzien van veel groen en open ruimten.

De komende weken wordt de interesse naar de verschillende typen woningen nader verkend. De verwachting is dat in maart of april dit jaar de verkoop van de woningen wordt gestart.

Meer informatie of interesse? Zie onderstaande link met aanmeldformulier:

 

Plan Aardsbroek Kronenberg is een project van Hertoghave Projectontwikkeling en Mark van Lier aannemersbedrijf BV in samenwerking met inwoners van Kronenberg en Dorpsraad Kronenberg

Plan Aardsbroek Kronenberg