Kronenberg

Intro Kinderroute, een samenwerking tussen werkgroep Oorlogssporen van de Dorpsraad, de Family Community van het Interreg KRAKE-project (EU-gefinancierd) en Basisschool de Kroevert

Kinderroute ‘Oorlogssporen’

De Dorpsraad van Kronenberg wil kinderen graag laten kennis maken met de geschiedenis van het dorp. Ze vindt het daarom belangrijk dat de wandelroute ‘Oorlogssporen’ – die gaat over Kronenberg in de oorlog – ook aantrekkelijk is voor kinderen. Samen met leerlingen van basisschool De Kroevert is daarom een kinderroutekaart gemaakt. Langs de route kun je ook filmpjes bekijken en puzzels doen die door leerlingen van basisschool De Kroevert zijn gemaakt. Ze gaan over onderzoek dat zij zelf deden naar Kronenberg in de oorlog.

De Kinderroute ‘Oorlogssporen’ is ontwikkeld binnen de Family Community van het project KRAKE. In de Family Community gaat het over de vraag hoe je dorpen beter, fijner of veiliger kunt maken voor kinderen. En hoe kinderen daar zélf over denken. Kronenberg is één van twaalf dorpen die mee doen in deze community.

Het project KRAKE wordt in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland gecofinancierd met middelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Gelderland en het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (MWEIMH NRW).