Realisatie nieuwe wandelroute “Oorlogssporen in Kronenberg”.

Sommigen zal het misschien al zijn opgevallen maar in de afgelopen weken is een nieuwe wandelroute onder de naam “Oorlogssporen” uitgezet, die start vanuit het centrum van Kronenberg, en welke herkenbaar is aan de oranje routebordjes met een vliegtuig er op.
Bijna 2 jaar is een werkgroep, onder de vlag van de Dorpsraad, bezig geweest met de voorbereidingen van deze nieuwe wandelroute.

Als onderdeel van dit project is tevens een idee uitgewerkt om een monument te plaatsen aan het Bedelaarspad, gelegen aan de nieuwe wandelroute, ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van een Engelse Stirling bommenwerper die daar in 1942 is neergestort.

Om de wandelroute en het monument te kunnen bekostigen zijn met succes fondsen en sponsoren benaderd. Om aan de eisen van bepaalde fondsen te voldoen is de wandelroute nu al uitgezet. Bijbehorende informatieborden e.d. zullen in de komende tijd e.e.a. verder completeren. Als alles volgens plan verloopt zal in oktober 2017 ook het monument aan het Bedelaarspad onthuld kunnen worden.

Via het Klökske en de website van de Dorpsraad, www.dorpsraadkronenberg.nl zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

Namens de werkgroep “Oorlogssporen in Kronenberg”
Piet Selen