Dorpsraad

Doelstelling:

  • De Dorpsraad heeft als doel het versterken van de leefbaarheid en sociale samenhang van de kern Kronenberg.
  • De Dorpsraad vertegenwoordigt de belangen van Kronenberg bij de gemeente en is er voor alle inwoners van Kronenberg.
  • De Dorpsraad signaleert en inventariseert knelpunten en wensen die leven in Kronenberg.
  • De Dorpsraad gaat zelf aan de slag met ideeën en oplossingen en maakt deze indien nodig kenbaar bij de gemeente.
  • De Dorpsraad wil graag alle inwoners van Kronenberg bij de ontwikkeling van plannen te betrekken.
  • De Dorpsraad is adviseur van de gemeente en heeft de mogelijkheid gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over uiteenlopende onderwerpen.

Lid worden?

Als u ook iets voor uw dorp wilt betekenen, en u heeft interesse in wat er in uw dorp gebeurd, of om lid te worden van de dorpsraad, neem dan contact op met het secretariaat.

Werkgroepen van de Dorpsraad

De 8 van Kronenberg

De werkgroep ommetjes is bezig met het uitbreiden van de bestaande wandelroutes in en om de  Kronenberg.

De werkgroep doet dit in samenwerking met Jan van de Vight van knopenlopen en Mart Lenssen van de heemkunde.

De werkgroep bestaat uit Grad Arts, Henk Cuppen, Leo Keijsers en namens de dorpsraad Eric Bovee.

 

Blauwdruk Kern Kronenburg

Het doel van het centrumplan is om de geuite wensen uit het DOP II onderzoek 2007 nader uit te werken tot een ruimtelijk kwaliteitsplan (ofwel blauwdruk) wat breed gedragen wordt door de inwoners van Kronenberg en op termijn ook gerealiseerd kan worden.

Leden werkgroep, Peter Appeldoorn, Peet van Enckevort, Rob Ummenthun, Wil Willems, Dré Reinders
Henk Selen, Chris Sijbers, Dianne Spreeuwenberg (DR), Piet Selen (DR), Piet Kurvers (DR), Frank Schuurmans (DR)

– Realisatie project

–  brainstorm dec 2010 –  mrt 2011

–  oprichting werkgroep apr 2011

–  inhuren externe ondersteuning juli 2011

–  infoavond inwoners sept 2011

–  presentatie blauwdruk aan college op 20 okt 2011

Collectieve Collecte

Leden werkgroep: Gerard Janssen (voorzitter), Gerda Pex, Yvonne Aerts, Toos Nellen, Mia Droog, Jeanette Maas, José Bovée.
Contactpersonen Dorpsraad: Piet Selen en Erik Bovée

Doelstelling: In 2011 heeft de dorpsraad Kronenberg het initiatief genomen om te komen tot een jaarlijkse gezamenlijke collecte voor landelijke CFK- gekeurde goede doelen. Op deze wijze kunnen we de krachten van de vele vrijwilligers bundelen. Al zeer snel werden de handen in elkaar geslagen met het Overleg Platform Evertsoord en is er een gezamenlijke werkgroep gevormd waarin plaatselijke coördinatoren van landelijke collectes en een aantal collectanten enthousiast samenwerken. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de eerste gezamenlijke collecte in Kronenberg en Evertsoord in volle gang. Deze vindt al over enkele maanden, in juni 2012, plaats. Landelijke collectes, die voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen hierbij aansluiten. De werkgroep verwacht dat de gezamenlijke collecte positief is voor de vele vrijwillige collectanten en ook voor de inwoners van Kronenberg en Evertsoord. We hopen dat de inwoners deze  gezamenlijk collecte – net als in het verleden-  van harte blijven ondersteunen.

Kronenberg Veilig

Burgerhulpverlening (BHL) of AED project

In 2006 is vanuit de Torrekoel en Dorpsraad Kronenberg het initiatief genomen voor het plaatsen van een AED in ons dorp. Dit heeft geleid tot een gemeentebreed project en in 2010 is de eerste AED in Kronenberg bij de Torrekoel feestelijk in gebruik genomen. Deze AED is opgenomen in het project Burgerhulpverlening van de
Regionale Ambulance Voorziening Limburg-Noord (RAVLN) in samenwerking met de Gemeente Horst aan de Maas.
Op dit moment zijn bijna 20 vrijwilligers betrokken bij dit project die (indien beschikbaar en aanwezig in Kronenberg) 24/7 klaar staan om door de ambulance meldkamer geallarmeerd te worden bij een reanimatie.
Voor meer informatie zie 
www.burgerhulpverleninglimburg.nl.

Ben je in het bezit van een reanimatiebevoegdheid meld je dan aan, wij zijn voortdurend op zoek naar versterking
om dit systeem in stand te houden.

Aanspreekpunten voor dit project: Piet Selen (pietenwietjeselen1@home.nl)

Noodpalen in de Kronenbergse bossen

Op dit moment is andere werkgroep bezig om te komen tot plaatsing  van noodpalen in het
bos- en buitengebied van Kronenberg. Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze website.

Aanspreekpunten voor dit project: Eric Bovee

 

Energie Kronenberg
Oorlogssporen

Kronenberg door de jaren heen

Alle Actualiteiten

Contact

Stichting Dorpsraad kronenberg
Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg

secretariaat@dorpsraadkronenberg.nl

KVK nr: 12040358

Leden van de Dorpsraad

Piet Selen

Voorzitter

De Hees 44a
5976   Kronenberg
077- 4674360
pietenwietjeselen1@home.nl

Ger Janssen

Secretariaat

Kempkesstraat 23
5976 PD Kronenberg
06-20598873
g.janssen1955@kpnmail.nl

Erik Bovee

Penningmeester

Simonsstraat 19
5976 NW Kronenberg
077-4672275
Erik.bovee@hetnet.nl

Rick Thijssen

Lid

De Beuk 47
5976  PR kronenberg
077- 4673717
rick.thijssen@kpnmail.nl